Algemeen

Financiën

Fondswerving

De stichting tracht aan financiële middelen te komen door:

  • Donaties van relaties
  • Giften van bedrijven, scholen, kerken en andere instanties
  • Presentaties op scholen, verenigingen, bedrijven en serviceclubs
  • Verkoopacties
  • Aanvraag van subsidies

Beheer van het vermogen

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester in overleg met de overige bestuursleden. Bestuursleden en vrijwilligers genieten geen onkostenvergoeding. Ook reis- en verblijfkosten worden niet vergoed. De vaste kosten beperken zich tot de bankadministratie, het samenstellen van het jaarverslag (extern), de kosten van de Kamer van Koophandel en het beheer van de website. De overheadkosten van de stichting zullen niet meer bedragen dan 10 % van de omzet.

Opening balans per 1 januari 2016

Rekening-courant:

NL93 RABO 0302 4676 61 € 458,95 Eigen vermogen € 458,95
____________________________________________________________________________________
Totaal € 458,95 Totaal € 458,95

Communicatie
De stichting zal zich presenteren via deze website en verder middels persberichten, presentaties, deelname aan markten en overige activiteiten die door het bestuur als zinvol worden beschouwd.