Wat doen we

Wat doen we

De stichting is een initiatief van een aantal mensen dat zich betrokken voelt bij de ongelijkheid in de wereld. Door een aantal bezoeken aan ontwikkelingslanden én de aanwezige kennis op het gebied van de bijenteelt is het plan ontstaan om in Uganda bijenteeltprojecten op te zetten die de levensomstandigheden van een flink aantal boerenfamilies moet verbeteren.

De stichting zoekt samenwerking met coöperaties en samenwerkingsverbanden van bijenhouders/boeren en verzorgt 3 of 4-daagse trainingen op het gebied van de bijenteelt en succesvol ondernemerschap.

Ook worden er cursussen ‘Train de Trainer’ aangeboden. Bij de inhoud van de trainingen moet gedacht worden aan:

  • het opzetten van een model bijenstand
  • het verzorgen van bijenvolken gedurende het hele jaar
  • de overgang van boomstamkorven naar kasten met losse raampjes
  • het oogsten en verwerken van honing en bijenwas
  • het inrichten van een werkplaats en winkel plus de daarbij behorende administratieve handelingen en verplichtingen.

Na de trainingen worden de meeste projecten voorzien van beschermende kleding en gereedschap. De bijen in Oeganda zijn zo defensief dat goede bescherming nodig is.

De kleding en gereedschap worden nooit verstrekt aan individuele bijenhouders, maar aan de verenigingen of coöperaties die daarvoor een bibliotheeksysteem moeten opzetten. Bijenteeltmaterialen zijn niet dagelijks nodig, delen met de buren is een goede optie. Tegen een kleine vergoeding kan men een bijenoveral, beroker, handschoenen, e.d. een paar dagen lenen.

Bij haar activiteiten laat de stichting zich leiden door de uitgangspunten van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

De trainingen van onze stichting trekken altijd volle zalen.