Wat doen we

Wat doen we

Het platteland in Noord-Uganda
Het platteland in Noord-Uganda

De stichting is een initiatief van een aantal mensen dat zich betrokken voelt bij de ongelijkheid in de wereld. Door een aantal bezoeken aan ontwikkelingslanden én de aanwezige kennis op het gebied van de bijenteelt is het plan ontstaan om in een beperkte regio in Uganda bijenteeltprojecten op te zetten die de levensomstandigheden van een flink aantal boerenfamilies moet verbeteren.

De stichting zoekt samenwerking met coöperaties en samenwerkingsverbanden van bijenhouders/boeren en geeft daarbij adviezen over:

  • het opzetten van een model bijenstand
  • het verzorgen van bijenvolken gedurende het hele jaar
  • de overgang van boomstamkorven naar kasten met losse raampjes
  • het oogsten en verwerken van propolis, bijenwas en stuifmeel
  • de inrichting van een werkplaats en winkel
  • het opzetten van een netwerk van winkels /verkooppunten die in consignatie bijenteelt producten aanbieden
verwerkingsruimte
Verwerkingsruimte GNU

Naast kennisoverdracht biedt de stichting ook (beperkt) financiële ondersteuning. In de aanloopfase zijn in het voorjaar van 2015 30 boerenfamilies voorzien van moderne kasten, een imkersoverall, een beroker, ontzegelgereedschap en 6 honingvaten. In 2015 heeft de coöperatie Gulu Natuaral Honey een bijdrage gekregen om apparatuur en gereedschap te kopen.De coöperatie beschikt nu over een verwerkingsruimte die voldoet aan moderne eisen van voedselveiligheid.

Verder is er een begin gemaakt met het programma “Bees for School Fees”. Inmiddels hebben 96 leerlingen hun handtekeningen gezet. De helft daarvan zijn meisjes! (Zie verder bij Gulu Natural Honey.)

De bijenhouders van Diima Parish Parksite Association kunnen door inspanningen van de stichting thans beschikken over moderne bijenkasten en apparatuur om zelf cursussen te verzorgen.

Overdracht van moderne KenyanTop Bar Hives en apparatuur op 16 maart 2017 door secretaris Piet de Meester.
Overdracht van moderne KenyanTop Bar Hives en apparatuur op 16 maart 2017 door secretaris Piet de Meester.

 

De meeste tijd en energie gaat naar het opleiden van boeren/bijenhouders. In 2017 heeft de nadruk gelegen bij Diima Parisch Park Site Association. In 2018 zullen we ook trainingen gaan verzorgen op andere locaties in Noord Oeganda.

 

Overweldigende belangstelling bij de trainingen in Diima
Overweldigende belangstelling bij de trainingen in Diima

Bij haar activiteiten laat de stichting zich leiden door de uitgangspunten van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).