Recente ontwikkelingen: September 2021

Oeganda!!!!

De situatie in Oeganda is inmiddels zodanig verbeterd dat we het aandurven om de trainingen in het kader van ons Bees, Trees and 1000 Families-programma op te pakken.

Voorzitter Theo Sinke gaat van 3 tot 25 oktober op bezoek bij de 6 projecten van het programma om daar de voorbereidingen te treffen. Theo zal kennis maken met de trainers die opgeleid gaan worden en zal tevens alvast het educatieve materiaal bezorgen. Daarnaast gaat hij een meerdaagse cursus ‘Succesvol Ondernemen’ verzorgen voor 20 talentvolle jongeren.

Van 24 oktober tot 10 januari zal secretaris en bijendeskundige Piet de Meester bij ieder project 4 trainers opleiden. Deze trainers zullen vervolgens de nodige kennis overbrengen op de 1000 families van het programma. De trainers krijgen o.a. de beschikking over een brommer om ook afgelegen dorpen en woongroepen te kunnen bereiken.

Het Bees, Trees and 1000 Families programma wordt volledig gefinancierd door de AFAS-Foundation. Voor de goede orde: de bestuursleden van onze stichting betalen de reis- en verblijfkosten geheel uit eigen portemonnee.

Nieuw project

Nu het 1000-families-programma naar Oegandese maatstaven goed loopt, is er ook ruimte voor een nieuw project. En wel in Karuma, één van drie plaatsen waar je in Oeganda de Nijl kunt oversteken. Het (vracht)verkeer van Tanzania naar Congo en Zuid-Soedan vice versa trekt daar veel prostitutie aan.

Onze stichting gaat samenwerken met een lokale organisatie in Karuma die probeert om sekswerkers een ander bestaan te geven. Zie:

www.preciouslifefoundation.com.

Men heeft al activiteiten op het gebied van zeep maken, haar knippen en weven, maar het bijenhouden komt nog niet van de grond.

We starten in november met een eerste groep van 20 vrouwen, een tweede training staat op het programma voor maart 2022. Onze stichting verzorgt de opleiding en zal het project voorzien van beschermende kleding en gereedschap.

Het leven is goedkoop in Oeganda. Voor nog geen 500 euro kunnen we 20 vrouwen een andere weg bieden.

Karuma aan de Nijl, overdag een levendig plaatsje. ’s Avonds en ’s nachts is het er schimmig.
Posted on

Recente ontwikkelingen: Juli &augustus 2021

Nog altijd is het niet mogelijk om naar Oeganda te reizen, de lockdown duurt maar en duurt maar.

Samenkomsten zijn verboden. Zodoende is er nog geen begin gemaakt met de trainingen in het kader van ons Bees, Trees and 1000 Families-programma.

Voor zover de beperkende overheidsmaatregelen het toelaten wordt er op 6 plaatsen in Oeganda wel aan dit programma gewerkt. Er zijn instructiestallen gebouwd, timmerlieden hebben moderne bijenkasten in elkaar gezet, kleermakers zijn bezig met het vervaardigen van beschermende kleding en bij de smeden rollen de berokers van de band.

Onze stichting kan deze orders plaatsen door steun van de AFAS-Foundation.

Een belangrijk onderdeel van het programma is het aanplanten van bloeiende struiken en bomen, niet alleen als voedselbron voor mens en dier, maar ook om erosie tegen te gaan. Plantmateriaal is goedkoop in Oeganda, van het budget dat beschikbaar is voor dit onderdeel, kunnen tienduizenden stekjes en zaailingen worden gekocht en geplant.

Aan nijvere handen geen gebrek in het prachtig groene Oeganda

Als bestuur hopen we vurig dat we binnenkort af kunnen reizen om daar de trainingen te verzorgen.

De voorbereidingen van zowel Theo Sinke (cursus Succesvol Ondernemen) als Piet de Meester (cursussen Train de Trainer) zijn afgerond. Het is nu wachten op positieve signalen uit Oeganda.

Posted on

Recente ontwikkelingen: Juni 2021

Corona in Oeganda

Oeganda is getroffen door een tweede Coronagolf die aanzienlijk ernstiger blijkt te zijn dan de eerste, toen er op een bevolking van 43 miljoen mensen 360 overlijdens waren. Er komen nu hele slechte signalen binnen, in alle delen van het land grijpt Corona om zich heen.

Twee van onze partners in het ‘Bees, Trees and 1000 Families’ programma zijn inmiddels positief getest. De regering heeft een strenge lockdown afgekondigd die tot eind juli gaat duren. Er is geen openbaar vervoer, scholen en kerken zijn gesloten, geen bijeenkomsten enz. Veel arme mensen die in dagloon werken zullen weer niet naar hun werk kunnen en weinig of niets te eten hebben.

Onze projecten zullen de komende tijd op een laag pitje staan, waar mogelijk werkt men verder maar de beperkingen zijn groot.

Lisa (Lisa’s Honey Pride Mayuge LTD.) toont trots de eerste Kenyan Top Bar Hives voor de instructiestal. De bouw ervan ligt voorlopig stil.

Hofstee Stichting

Opnieuw hebben we een donatie gekregen van de Hofstee Stichting.

Deze keer gaat het om € 3.000,–, een bedrag waar we heel blij mee zijn.

Het plan is om voor onze ‘zusterorganisatie’ Apiary Support Eastern Uganda een tweede ruimte in te richten waar bijenhouders hun honing en bijenwas kunnen verkopen voor een faire prijs. Er komt apparatuur te staan waarmee honing geperst, gezeefd en afgevuld kan worden.

Deze activiteiten, plus de verkoop van de honing, zullen weer een aantal banen opleveren.

We willen de Hofstee Stichting hartelijk bedanken voor het vertrouwen in onze stichting.

Posted on

Recente ontwikkelingen: Mei 2021

Bees, Trees and 1000 Families

Nadat met de 6 partners een samenwerkingsovereenkomst is getekend, heeft de AFAS Foundation ons in de gelegenheid gesteld om een eerste betaling te doen. Sindsdien bruist het van de activiteiten in het verre Oeganda!

Het is niet mogelijk om in dit korte maandbericht de activiteiten van alle projecten te beschrijven, we lichten er daarom twee uit.

De medewerkers van de Gukwatamanzi Farmers uit Masindi hebben locaties gevonden voor de twee instructie-bijenstallen die ze gaan bouwen. Voor de bouw en de inrichting van de instructiestallen heeft men van ons een ‘technische handleiding’ ontvangen met de criteria waaraan de stallen en de bijenkasten moeten voldoen.

Hier komt één van de instructiestallen van Gukwatamanzi Farmers. Nog een hoop werk aan de winkel!

Onze partner Honey Pride Arua is inmiddels klaar met het vervaardigen van 20 moderne Kenyan Top Bar Hives, 10 zwermvangkasten en 10 korven van het lokale type. Dit wordt de inventaris van de instructie bijenstallen die men nog moet bouwen.

Klik hier voor de tussentijdse projectrapportage door Honey Pride Arua.

Verder zijn onze partners druk in de weer met het uitwerken van de beplantingsplannen die het bevorderen van biodiversiteit en het tegengaan van erosie tot doel hebben.

Daarover in het bericht van juni meer.

Posted on

Recente ontwikkelingen: Maart 2021

Bees, Trees and 1000 Families

Het is gelukt!!!!!

We hebben de AFAS Foundation bereid gevonden om ons ‘Bees, Trees and 1000 Families’ programma te sponsoren en wel voor de volle 100%. De doelstelling is om van 1000 families het gezinsinkomen te verdubbelen.

Daarnaast worden er bloeiende bomen en stuiken aangeplant om de biodiversiteit te verbeteren en bodemerosie tegen te gaan. Training van trainers, en de bijenhouders voorzien van beschermende kleding en gereedschap, zijn weer belangrijke pijlers van het programma.

De volgende organisaties doen mee, met erachter het aantal families. De eerste drie worden door vrouwen geleid.

Apiary Support Eastern Uganda Busia – 200

Lisa Honey Mayuge – 100

Prime Honey Lira – 100

Honey Pride Arua – 200

Forest Fruit Foods Bushenyi – 200

Gukwatamanzi Farmers Co-operative soc. Masindi – 200

Met deze 6 organisaties worden afzonderlijke overeenkomsten afgesloten waarin de rechten en plichten worden beschreven. We verwachten de trainingen pas dit najaar te kunnen geven

We willen de AFAS Foundation namens de 1000 families ontzettend bedanken voor het vertrouwen in onze stichting. Dit project is 3 keer groter dan het grootste project dat we tot nu toe in Oeganda hebben uitgevoerd en AFAS durft het aan om met ons in zee te gaan.

Dit moet het resultaat worden. Gelukkige gezinnen waarvan de kinderen naar school kunnen.

 

Posted on

Recente ontwikkelingen: Januari 2021

Bees, Trees and 1000 Families

Onze stichting heeft een plan ontwikkeld om in 6 districten in Oeganda een programma op te zetten dat 1.000 families door middel van de bijenteelt aan een beter inkomen moet helpen. De doelstelling is om het gezinsinkomen te verdubbelen. Daarnaast worden er bloeiende bomen en stuiken aangeplant om de biodiversiteit te verbeteren en bodemerosie tegen te gaan.

Op 1 januari hebben we dit plan aan 6 potentiële partners toegezonden en er kwamen 6 enthousiaste reacties. We hadden niet anders verwacht omdat we al lang met hen samenwerken.

Training en de bijenhouders voorzien van beschermende kleding en gereedschap zijn weer belangrijke pijlers van het programma.

Er is inmiddels een subsidieverzoek verzonden aan een groot Nederlands fonds en nu is het even afwachten. Als we de financiering voor elkaar krijgen wordt dit ons grootste project tot nu toe.

Ook veel plaatselijke ambachtslieden zullen profiteren van dit programma.

Fondswerving

De fondswerving is dit jaar vliegend van start gegaan.

We ontvingen € 500,– van Van Werven Plastic Recycling B.V., ook € 500,– van een familie uit Middelburg en ook nog € 25,– van een particulier die ons ieder kwartaal dit bedrag toezendt.

Met de € 1.000,– van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere die op oudejaarsdag binnenkwam ligt er al een flinke bodem in het potje voor een ander, kleiner project dat we ook in 2021 willen uitvoeren.

In de vorige ‘recente ontwikkelingen’ schreven we over de verwerkingsruimte die in Namayingo gerealiseerd is. Zo’n zelfde voorziening willen we opzetten in Mayuge, ook binnen het werkgebied van onze partner Apiary Support Eastern Uganda.

We willen de degenen die ons de vliegende start hebben bezorgd, van harte bedanken!

Posted on

Recente ontwikkelingen: November&december 2020

Apiary Support Eastern Uganda (ASEU)

Dank zij de donatie van Wilde Ganzen (€ 3.000,00) die door onze stichting verdubbeld is, kon er bij ASEU flink aangepakt worden.

Inmiddels is er apparatuur gekocht en geïnstalleerd om honing te persen, te filteren en af te vullen. Allemaal van aluminium, roestvrij staat of ‘food grade’ plastic. De bijenhouders uit de omgeving van Namayingo kunnen nu hun geoogste honing en bijenwas lokaal afzetten en krijgen daarvoor een faire prijs.

ASEU is door onze stichting ook voorzien van werkkapitaal om inkopen te kunnen doen. Het is nu afwachten tot Corona voorbij is voordat we de trainingen weer kunnen oppakken.

Het interieur van de verwerkingsruimte. De honingpers is lokaal vervaardigd van een melkbus!

 

Een mooi bord geeft aan waar ASEU te vinden is.

Dank

Ondanks het moeilijke jaar hebben we toch nog 2 maal 2 weken trainingen kunnen verzorgen, in januari in district Arua en in maart in Busia en omgeving.

Daarna ging ook Oeganda op slot en moest het werk ter plekke gedaan worden door ‘onze’ ASEU-manager Maltina. We willen Maltina hartelijk danken voor haar geweldige inzet!

Maltina, je hebt het fantastisch gedaan!

Donaties

Ook dit jaar heeft onze stichting weer steun gekregen voor het werk in Oeganda.

Van diverse particulieren ontvingen we bijdragen, er waren acties bij Imkerij Poppendamme, Wilde Ganzen en de Hofstee Stichting kwamen met prachtige donaties. Het ging het hele jaar maar door, tot aan de laatste dagen van 2020 toe.

Met kerst ontvingen we van de familie Bauer € 100,00 en, als klap op de vuurpijl, met oudjaar € 1.000,00 van de stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere.

Namens heel veel mensen in Oeganda willen we iedereen bedanken voor de steun die we mochten ontvangen.

Theo Sinke, voorzitter

Piet de Meester, secretaris

Ko Poppe, bestuurslid

Posted on

Recente ontwikkelingen: Oktober 2020

Wilde Ganzen

De afgelopen maanden is onze voorzitter Theo Sinke druk in de weer geweest met een aanvraag bij Wilde Ganzen. Het betrof een Wide Ganzen ‘Klein’ project waarbij de aanvrager via Skype toelichting moest geven en ook vragen kreeg van andere aanvragers.

Theo heeft dit proces succesvol volbracht getuige het bericht dat we van Wilde Ganzen ontvingen:

Wij zijn blij dat we u, mede namens Partin, kunnen laten weten dat de samenwerking tussen Stichting ter Bevordering van de Bijenteelt in Noord-Uganda, Apiary Support Eastern Uganda [ASEU] en Wilde Ganzen een feit is! Wilde Ganzen steunt graag uw project in Oeganda met projectnummer 2020.0538 en omschrijving ‘Tools for Namayingo beekeepers’.

De bijdrage van wilde Ganzen bedraagt € 3.000,–, onze stichting draagt eenzelfde bedrag bij zodat ASEU nu een geweldige stap vooruit kan maken.

Om te beginnen zal de verwerkingsruimte in Namayingo ingericht kunnen worden met honingpersen, honingfilters en afvulapparatuur.

Verder worden er 45 sets beschermende kleding en gereedschap besteld bij PEFO, het project waar aidswezen en tienermoeders een vakopleiding krijgen.

Al eerder vervaardigde PEFO imkeroveralls, berokers, kastbeitels e.d. voor onze stichting. Het materiaal wordt eigendom van bijenhouders groepen waarvan leden de door ons verzorgde training hebben gevolgd. Ook hier weer het bekende ‘bibliotheeksysteem’

De leerling kleermakers van PEFO kunnen weer flink aan het werk.

Actie Imkerij Poppendamme

Net als vorig jaar is er bij Imkerij Poppendamme in Grijpskerke actie gevoerd voor onze stichting.

Door de corona-perikelen was het bij de imkerij minder druk dan in het verleden. De exporuimte is een aantal maanden gesloten geweest en op andere momenten moest het aantal bezoekers beperkt worden.

Desondanks heeft de actie op de imkerij toch € 130,00 opgebracht, een bedrag waar je in Oeganda veel mee kunt doen.

Alle gevers die een (leesbaar) e-mail adres hebben achtergelaten, hebben persoonlijk een bedankje ontvangen.

Ook in 2021 zal de imkerij ons steunen bij ons werk in Oeganda.

Posted on

Recente ontwikkelingen: September 2020

Corona in Oeganda

Net als in grote delen van de wereld verslechtert de situatie in Oeganda als het om Corona gaat. De grenzen en het vliegveld zijn weer open, maar met zoveel restricties dat er van vrij reizen geen sprake is.

Voor onze stichting betekent het dat we de geplande trainingen ‘Succesvol Ondernemerschap’ door voorzitter Theo Sinke en de ‘Train de Trainer’ opleidingen door bijenspecialist Piet de Meester voorlopig niet kunnen uitvoeren.

De vooruitzichten voor de komende maanden zijn niet goed. Maar dat betekent niet dat ons werk in Oeganda stil ligt. Verre van dat.

Manager Maltina Nabeta van de aan onze stichting gelieerde Apiary Support Eastern Uganda is volop bezig om beschermende kleding en gereedschap te distribueren aan de groepen van wie leden door ons zijn opgeleid.

Dat valt niet altijd mee getuige een stukje uit het verslag van Maltina met wie we bijna wekelijks contact hebben:

The distribution has had some challenges because of the rain. But it didn’t stop me from continue working. I have a short time here before I go back to Kampala so I had to fully utilize my stay here. Our community mobilizer in Busia (Mugerwa) has a motorcycle. So I fuelled and used his motorcycle to move to all the farmer groups in their respective areas.

Maltina met de geleende motorfiets.

Schol bakken voor Oeganda

Op zaterdag 12 september heeft de familie Van Belzen schol gebakken op het terrein van Imkerij Poppendamme. Dat gebeurde op Arnemuidse wijze.

Bezoekers kregen de scholletjes gratis, maar mochten een donatie doen voor onze stichting. ’s Middags bleek er € 121,– in de emmer te zitten, een bedrag dat door de imkerij werd verdubbeld.

We willen de familie Van Belzen en Arjen van de imkerij hartelijk bedanken voor dit ontzettend leuke initiatief.

Visbakker Jan van Belzen in actie. “Histeren zwommen ze nog oor”
Posted on

Recente ontwikkelingen: Augustus 2020

Steun voor ons werk in Oeganda

Soms wordt een mens blij van kleine dingen.

Een imkerfamilie van buiten Zeeland draagt al een aantal jaren 10% van hun honingopbrengst af aan onze stichting. Kennelijk is het een goed honingjaar geweest, want we kregen € 50,00 op onze rekening bijgeschreven. Dat lijkt niet heel veel, maar in Oeganda is dat voor veel mensen meer dan een maandsalaris.

Familie K.: opnieuw hartelijk bedankt en ga vooral door met bijenhouden!

‘Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert’, geld ook voor de bijdragen die binnenkomen bij Imkerij Poppendamme.

Onze presentatie op de imkerij trekt dagelijks belangstelling. We zien het stapeltje envelopjes waarin bezoekers een bijdrage kunnen stoppen dan ook langzaam slinken. Mensen stoppen een, twee, vijf of soms tien euro in het envelopje en al die kleine bijdragen vormen aan het eind van het seizoen een mooi kapitaaltje.

Iedere gever die hun mailadres (leesbaar) heeft opgeschreven, krijgt van ons in november een berichtje met de opbrengst en de besteding ervan.

Prime Honey Lira

Nu het project met Apiary Support Eastern Uganda ASEU goed loopt, hebben we ruimte voor een nieuw initiatief.

Dat is in Lira, Noord Oeganda, waar de stichting samen gaat werken met het jonge bedrijf Prime Honey Lira PHL. De directeur van PHL, Sophia Amuge, is door ons opgeleid en Sophia is nu bezig om de groepen te organiseren waarvan we de leden zullen gaan trainen.

Helaas gooit Corona nu roet in het eten, maar we hebben toch voor de groepen een bestelling gedaan voor beschermende kleding en gereedschap.

Het gaat om een order van € 1.650,– die geplaatst wordt bij lokale ambachtsmensen. De smid, de timmerman en de kleermaker zullen er blij mee zijn.

De trainingen hopen we in 2021 te kunnen doen.

Prime Honey Lira directeur Sophia Amuge in de schoolbanken.
Posted on

Recente ontwikkelingen: Juli 2020

Apiary Support Eastern Uganda, ASEU

In juni konden we meedelen dat we heel blij waren dat ASEU een overeenkomst heeft gesloten met Dr. Wilfred Opio Wanyama. Dr. Opio zal in het werkgebied van ASEU 4 verwerkingsruimtes realiseren waar honing tegen een nette prijs zal worden ingekocht.

Hiermee is de keten gesloten. De boeren/bijenhouders krijgen een opleiding, ze kunnen uitrusting lenen bij hun groep en kunnen straks hun honing kwijt bij een betrouwbare handelaar.

Maar er was in het werkgebied van ASEU nog een activiteit waar we minder goed nieuws over hebben.

We waren getipt dat World Vision Uganda wel eens een goede partner kon zijn om ‘onze’ boeren/bijenhouders aan modern kastmateriaal te helpen. Vanaf maart is er contact geweest met deze organisatie. Eerst hebben we gevraagd om een donatie, maar toen dat niet kon is er gesproken over een microkrediet.

Die onderhandelingen zijn afgebroken toen bleek dat er 3% rente per maand betaald moest worden. Hiermee help je niet maar breng je mensen juist in de problemen, zeker bijenhouders die pas in het 3e jaar echt volop kunnen gaan oogsten en verdienen.

Er is nu contact met het Microfinance Support Centre dat leningen verstrekt op Islamitische grondslag. De boeren betalen geen rente, maar moeten een deel van de oogst afstaan. Het lijkt een beetje op de ‘tienden deel’ constructie uit de middeleeuwen. Wordt vervolgd dus.

Imkerij Poppendamme

Na tot half juni vanwege Corona gesloten te zijn geweest is de expositieruimte van Imkerij Poppendamme in Grijpskerke weer open voor bezoekers.

We hebben van de sluiting gebruik gemaakt om onze presentatie te vernieuwen.

Er is ook een nieuwe strooifolder en bezoekers kunnen weer doneren voor ons werk in Uganda.

Presentatie bij Imkerij Poppendamme in Grijpskerke.
Posted on

Recente ontwikkelingen: Juni 2020

Apiary Support Eastern Uganda, ASEU

Nu sinds half juni de situatie in Oeganda weer redelijk is genormaliseerd, is ASEU bezig met het verder uitbouwen van het netwerk. In een gebied van plm. 4.500 km2 (anderhalf maal de grootte van Zeeland) worden er groepen gevormd waar uiteraard ook bestuursleden voor nodig zijn. Dit proces gaat in Oeganda heel democratisch. Men overlegt net zo lang totdat er consensus is.

Bijeenkomst van ASEU in Mayuge, maart 2020
Uiteindelijk moeten alle functies ingevuld zijn.

In Mayuge is het organisatorisch voor elkaar net als in veel andere plaatsen. Maar er moet ook nog veel gebeuren.

Aan de groepen wordt gevraagd om 2 of 3 ervaren bijenhouders te selecteren die mee mogen doen aan het ‘Train de Trainer’ programma dat we eind van dit jaar op 8 verschillende plaatsen gaan verzorgen.

De ‘trainers’ moeten ervaring hebben met de moderne KTB kast, moeten ten minste de middelbare school hebben afgerond en – indien mogelijk- ervaring hebben met het omgaan met groepen.

Dit najaar willen we plm. 120 trainers opleiden, die dan vervolgens hun eigen mensen gaan trainen. Uiteindelijk willen we met dit programma 2.000 – 2.500 arme boeren de kennis bijbrengen die hen de mogelijkheid biedt om aan een beter bestaan te werken.

Onze stichting verstrekt sets beschermende kleding en gereedschap aan de groepen die volgens het bibliotheek systeem worden uitgeleend aan de leden.

We leiden op, we faciliteren, maar een punt van zorg is lang geweest waar ‘onze’ imkers een faire prijs voor hun honing kunnen krijgen.

In Oeganda trekken louche handelaren rond die misbruik proberen te maken van de armoede die er vaak is. Men heeft geen geld, maar wel een emmer honing die dan veel te goedkoop wordt verkocht.

We zijn heel blij dat ASEU een overeenkomst heeft gesloten met Dr. Wilfred Opio Wanyama. Dr. Opio zal in het werkgebied van ASEU 4 verwerkingsruimtes realiseren waar honing tegen een nette prijs zal worden ingekocht.

Hiermee is de keten gesloten.

De boeren/bijenhouders krijgen een opleiding, ze kunnen uitrusting lenen bij hun groep en kunnen straks hun honing kwijt bij een betrouwbare handelaar.

We willen hierbij een compliment maken aan manager Maltina Nabete die er in geslaagd is om van ASEU een solide organisatie te maken. Met Maltina hebben we intensief en prettig contact, zij is ons bruggenhoofd in Oeganda.

Well done dear Maltina!
Well done dear Maltina!

Hans Blankert Fonds, HBF

Het eerder genoemde ‘Train de Trainer’ programma zal weer worden uitgevoerd in het kader van een uitzending door PUM Netherlands Senior Experts. Aan het aan PUM gelieerde HBF hebben we een bijdrage gevraagd om trainingsapparatuur en handboeken aan te kunnen schaffen.

Daarop is een positieve reactie gekomen. Het HBF betaalt 60% van de aankoopkosten voor een laptop, projector, generator, verlengkabel, stabilisator, power bank en 200 handboeken. Onze stichting draagt de resterende 40% bij.

Bij deze bedanken we het Hans Blankert Fonds voor het in ons gestelde vertrouwen.

Posted on

Recente ontwikkelingen: April en mei 2020

Corona in Oeganda

Sinds eind maart is de corona pandemie ook in Oeganda gearriveerd. Vrijwel onmiddellijk kwam president Museveni met strenge maatregelen, de scholen gingen dicht, het openbaar werd stilgelegd en de mensen moesten thuis blijven.

In Oeganda werken veel mensen in dagloon.

’s Morgens gaat men achterop een motorfiets – een boda boda – naar het werk, aan het eind van de dag krijgt men betaald en vervolgens word en de ingrediënten voor de avondmaaltijd gekocht in een van de duizenden kleine supermarktjes.

Voor veel mensen heeft de lockdown een enorme invloed op het dagelijks leven.

Met onze projecten hebben we wekelijks contact via de mail en Whatsapp en ook daar ligt alles stil.

Via onze ‘satelliet’ organisatie’ Apiary Support Eastern Uganda, waren we bezig om beschermende kleding en gereedschap te distribueren in het gebied tussen Busia en Jinja, maar dat is natuurlijk helemaal stilgevallen.

Jammer dat de bijenhouders die in maart de training hebben gevolgd nu zo lang op de noodzakelijke uitrusting moeten wachten.

We hopen dat er in Oeganda snel ruimte komt om het normale leven weer stapje voor stapje op te pakken.

Vóór Corona: straatbeeld in Kampala. Nu is het op Kampala Road angstig stil.

Posted on

Recente ontwikkelingen: Maart 2020

Trainingen omgeving Busia en Mayuge

Ook in maart zijn er trainingen verzorgd, opnieuw in het kader van een missie van PUM-Netherlands senior experts. Opnieuw was de belangstelling groot, gelukkig hadden we beschikking over ruime zalen die goed verduisterd konden worden. Bij de trainingen worden n.l. ook filmpjes gebruikt die in Oeganda zijn opgenomen.

Busia, 5 maart 2020, 76 bijenhouders ontvingen hun certificaat.
Mayuge, 12 maart 2020, maar liefst 89 bijenhouders ontvingen hun certificaat na het volgen van de 3-daagse training.

Binnenkort beginnen we met de distributie van de beschermende kleding en het gereedschap. De goederen zullen weer beheerd worden door de besturen van de groepen en kunnen tegen een kleine vergoeding geleend worden door de leden. Als stelregel houden we nog steeds aan dat de groepen voor elke 5 leden één set verstrekt krijgen. De lesboeken zijn inmiddels uitgereikt aan de groepen.

Nieuwe order voor PEFO.

(PEFO, Phoebe Education Fund for AIDS Orphans and vulnerable children)

Het project in Jinja waarover we eerder schreven en waar momenteel 300 wezen en kwetsbare kinderen én 200 oudere vrouwen (‘grannies’) worden opgevangen, konden we in maart bezoeken.

Het ging met name om te kunnen beoordelen of de goederen die men voor ons vervaardigt van goede kwaliteit zijn. Aan de imkeroveralls werd de laatste hand gelegd, alle overige goederen waren gereed en tip-top in orde.

Deze jongens krijgen een opleiding tot kleermaker en zijn nu bezig met de laatste imkeroveralls
PEFO-medewerkers laten trots een aantal goederen zien die ze gemaakt hebben. De vrouw op de foto is Maltina Nabete, manager in dienst van onze stichting

De positieve indruk die we tijdens ons bezoek hebben gekregen, heeft PEFO een nieuwe order opgeleverd. Voor een totaalbedrag van € 3.500,– gaat men weer imkeroveralls, berokers, handschoenen, kastbeitels en bijenborstels vervaardigen. Een deel van het werk gebeurt in de werkplaats die gedoneerd is door de Nederlandse stichting ‘Gered Gereedschap’.

Steun Hofstee Stichting

Net als vorig jaar hebben we € 5.000,– ontvangen van de Hofstee Stichting.

We zijn heel blij met deze prachtige donatie én met het vertrouwen dat men heeft in ons werk in Oeganda.

Hofstee Stichting, namens alle boeren/bijenhouders die we nu kunnen helpen met lesboeken, beschermende kleding en gereedschap, ontzettend bedankt.

Posted on

Recente ontwikkelingen: Januari 2020

Trainingen omgeving Arua.

De eerste trainingen van het nieuwe jaar zitten erop. Opnieuw in het kader van een uitzending door PUM Netherlands Senior Experts.

Op donderdag 23 januari ontvingen in Digbo 54 bijenhouders hun certificaat.

En op 29 januari konden we in Logiri maar liefst 65 certificaten uitreiken.

De certificaten en de handboeken zijn weer door onze stichting verzorgd.

We voorzien de groepen waar de gediplomeerden lid van zijn als vanouds van beschermende kleding en gereedschap, waarbij weer het ‘bibliotheek-systeem’ wordt toegepast. De goederen blijven eigendom van de groep en de bijenhouders kunnen de spullen voor een paar dagen lenen.

Leesbrillen

Veel mensen in Oeganda hebben slechte ogen. In Nederland heb je in iedere winkelstaat minstens 3 opticiens, in Oeganda in een gebied zo groot als Zeeland niet één. Afgezien nog of men een bril wel zou kunnen betalen.

Alle bijenhouders die de training met succes hebben afgerond krijgen van onze stichting een cursusboek en dan is het wel handig dat je dat ook kunt lezen.

We zorgen dus voor leesbrillen. Die koop je bij de Action voor een bedrag waarvoor je je schaamt (99 cent per stuk) of ze komen van vrienden en kennissen.

Daarom een oproepje:

Wie nog ergens leesbrilletjes heeft liggen en die niet meer gebruikt, kan ze afgeven bij Imkerij Poppendamme in Grijpskerke.

Een verkeerde kleur of wat krasjes op het glas is in Oeganda geen bezwaar.

De ‘brillendokter’ aan het werk.

 

Posted on

Recente ontwikkelingen: December 2019

December was een rustige maand.

Uiteraard onderhielden we de contacten met de projecten in Oeganda en werden er een paar bestellingen gedaan.

Voor januari staat er al weer twee trainingsweken gepland in Arua, opnieuw in het kader van een missie door PUM Netherlands Senior Experts.

In Arua zijn er grote vorderingen gemaakt.

Alle 1.900 moderne Kenyan Top Bar Hives (KTB’s) van het nieuwe lease programma zijn vervaardigd en uitgezet bij de 300 bijenhouders die eerder door ons zijn getraind.

Over Arua dus meer in onze update van januari.

We willen iedereen die afgelopen jaar ons werk heeft gesteund van harte bedanken en hopen dat we in het nieuwe opnieuw op uw steun kunnen reken.

Laat 2020 ook voor veel arme boeren/bijenhouders in Oeganda een goed jaar worden!

Posted on

Recente ontwikkelingen: November 2019

Nieuwe order PEFO

Na de trainingen in Jinja in september willen we de geslaagden van Eastern Honey Pride voorzien van beschermende kleding en gereedschap.

In de vorige ‘Recente Ontwikkelingen’ hebben we iets verteld over onze nieuwe partner PEFO, een project waar wezen, tienermoeders en oudere vrouwen worden opgevangen. De jongeren krijgen er ook een opleiding. We bestelden bij PEFO 45 sets bestaande uit: een imkeroverall, een paar handschoenen, een beroker, een kastbeitel en een bijenborstel. In totaal gaat het om een order van € 2.300,–, een enorm bedrag in Oeganda.

De goederen worden eigendom van Eastern Honey Pride die het uitlenen zal organiseren.

Na de trainingen waarin men de basisprincipes van de moderne bijenteelt leert, worden de geslaagden voorzien van beschermende kleding en gereedschap.

Partin

De stichting is lid geworden van Partin, een branchevereniging voor het particulier initiatief in ontwikkelingssamenwerking.

Inmiddels zijn we met een ander lid van Partin, de stichting Bee Support uit Amsterdam, bezig met het uitwerken van een gezamenlijk project.

Donaties

Af en toe krijgen we onverwacht geld op onze rekening gestort.

Twee keer 20 euro, goed voor een moderne bijenkast, en een keer 2.200 euro waarbij we even met de ogen moesten knipperen of dat wel klopte. En het klopte!

We zijn er nog niet.

Van de Imkersvereniging Walcheren ontvingen we € 1.223,00, terwijl de actie bij Imkerij Poppendamme € 210,45 heeft opgebracht.

Op 21 november hebben voorzitter Theo Sinke en secretaris Piet de Meester en voordracht gehouden bij de imkersvereniging ‘De Brabantse Wal in Bergen op Zoom en ook zij hebben een bijdrage toegezegd.

Alle gevers, ontzettend bedankt.

Het is hartverwarmend dat zoveel mensen ons werk in Oeganda steunen!

Posted on

Recente ontwikkelingen: Oktober 2019

Project Jinja Honey Pride/Eastern Honey Pride Uganda

In het verslag van Augustus /September 2019 zijn we uitvoerig ingegaan op dit nieuwe project.

Voorzitter Theo Sinke is er van 16 september tot 4 oktober op bezoek geweest en heeft 14 groepen bezocht waarvan leden in augustus de trainingen hebben gevolgd. Persoonlijk heeft hij de door onze stichting geproduceerde cursusboeken aan de 45 deelnemers overhandigd.

Alle ‘geslaagden’ zijn nu in het bezit van de Jinja Honey Pride Beekeeping Manual.

Theo heeft zich met name geconcentreerd op het district Busia, vlak bij de Keniaanse grens. Er ontstonden levendige gesprekken met de mensen die de trainingen hadden gevolgd en er bleek grote behoefte aan nieuwe trainingen.

Daarnaast is er uitgebreid gesproken over het plan van aanpak voor het komende jaar. Behalve trainingen wordt ook gedacht aan het opstarten van een bedrijf dat ruwe honing verwerkt tot een eindproduct.

Voorzitter Theo Sinke overlegt over de toekomstplannen

Onze stichting start binnenkort met de fondswerving om de opgeleide bijenhouders van dit project te voorzien van beschermende kleding en gereedschap.

PEFO

Al eerder schreven we over PEFO, het Phoebe Education Fund for Orphans.

Zij zijn onze partner voor het produceren van beschermende kleding, gereedschap en moderne bijenkasten (de Kenyan Top Bar Hive). Tijdens zijn bezoek aan Oeganda heeft Theo hier ook overleg gevoerd over de toekomstige samenwerking.

PEFO beschikt over een moderne werkplaats die geschonken is door de Stichting Gered Gereedschap uit Nederland.

Project Bushenyi

In het kader van een PUM-Netherlands missie zijn er in Bushenyi trainingen verzorgd.

Naast het gebruikelijke 3-daagse programma is er ook een dag besteed aan de honingoogst, het persen, filteren en afvullen van de honing en de het opbouwen van een relatie met een afnemer/handelaar.

Een prachtige raat met honing die in Oeganda ongeveer net zoveel opbrengt als twee daglonen.

Op 4 oktober kregen de 50 geslaagden van de 4-daagse cursus hun certificaat overhandigd door de voorzitter van het district en werden daarmee deelnemer van het Primary Producer Partnership Program. (PPPP)

De vijftig trotse geslaagden met in het midden (wit overhemd) de gouverneur.

Deelname aan het PPPP zorgt dat de boeren/bijenhouders een eerlijke prijs krijgen voor hun producten (honing en was) en dat zij kunnen rekenen op steun van onze stichting. Ook de groep (44 personen) die we in december 2018 in Bushenyi trainden zijn lid van dit nieuwe loyaliteitsprogramma.

We bestelden voor het PPPP:

35 berokers, 25 imker overalls, 25 paar handschoenen, 25 kastbeitels en 25 luchtdichte emmers.

Behalve de emmers worden alle goederen door plaatselijke ambachtslieden vervaardigd en ook hier is het motto: de uitrusting en het gereedschap moeten gedeeld worden met de buren.

Posted on

Recente ontwikkelingen: Augustus en September 2019

Project Arua

De afgelopen maanden is er veel overleg geweest over ons ambitieuze project om in het district Arua 2000 boerenfamilies te trainen in de basisvaardigheden van de bijenteelt en hen vervolgens te voorzien van beschermende kleding en gereedschap. De begroting is klaar en er is overleg geweest met PUM Netherlands Senior Experts over de missies die uitgevoerd moeten worden.

Op dit moment wordt de aanvraag bij PUM behandeld. Binnenkort verwachten we met dit project te kunnen starten.

Jinja Honey Pride

De stichting is ook begonnen aan een ander nieuw project, dit maal in het oosten van Uganda.

Als eerste stap is er in augustus j.l. in Bugiri een training verzorgd met 45 ervaren bijenhouders. Gedurende 3 dagen is de stof doorgenomen, is er in groepen gewerkt en zijn er contacten gelegd.

De 45 bijenhouders zijn op basis van kennis en geschiktheid geselecteerd uit de leden van een 10 tal bijenverenigingen in de wijde omtrek van Bugiri/Jinja.

Zij moeten t.z.t de kern gaan vormen van het opleidingsprogramma dat we op willen zetten voor 1000 boeren/bijenhouders in dit gedeelte van Oeganda.

22 augustus j.l. Opnieuw 45 trotse bijenhouders met hun certificaat.

Inmiddels hebben alle geslaagden ook het 33 pagina’s tellende ‘Jinja Honey Pride Beekeeping Manual’ ontvangen.’

Voor het eerst staat onze stichting aan de basis van een nieuwe coöperatie.

We hebben voor het Jinja Honey Pride project een manager aangesteld voor 2 dagen in de week. Mevrouw Maltina Nabeta gaat de coöperatie vorm geven, groepen organiseren, trainingslocaties zoeken en de contacten met de plaatselijke overheden onderhouden. Vanuit Nederland is dat heel lastig te doen.

Het vervolg van de trainingen in Bugeri/Jinja zal waarschijnlijk in februari 2020 plaats vinden, weer in het kader van een PUM-missie.

Even voorstellen. De vierde persoon van links is ‘onze’ Maltina Nabete

Voor het nieuwe project zullen we weer de nodige orders moeten plaatsen. Voor Jinja Honey Pride hebben we samenwerking gezocht met PEFO, een project dat wezen en kwetsbare jongeren opvangt en schoolt. Ook doet men fantastisch werk met oudere vrouwen.

Het PEFO bord aan de weg in de prachtig groene omgeving van Jinja.

PEFO beschikt over een aantal goed uitgeruste werkplaatsen. De komende tijd gaan tienermoeders voor ons bijenoveralls en handschoenen vervaardigen en jongens leren hoe ze moderne bijenkasten moeten timmeren.

Voor de oudere vrouwen, de ‘grannies’, zetten we een bijenstal op die bij moet dragen aan de eigen inkomsten van het project.

Secretaris Piet de Meester voert bij PEFO overleg over onze eerste order.

Donaties

Het doet ons goed dat ons werk in Oeganda van diverse kanten wordt gesteund. Soms hebben we zelf een actieve rol gehad in de fondswerving, soms zien we ook dat er spontaan een bedrag is bijgeschreven op onze rekening.

Hartverwarmend is dat steeds.

In september ontvingen we:

De familie G. van Gennep € 50,00
Protestantse Gemeente Oostkapelle € 225,75
Diaconie Protestantse Gemeente € 150,00

Hartelijk dank voor uw steun!

Op onze website leest u waaraan uw bijdrage wordt besteed.

Posted on

Recente ontwikkelingen: Mei en Juni 2019

Nieuwe projecten

Na afronding van de projecten in Diima/Karuma en Ajai Wildlife Reserve, zijn we druk bezig met het opzetten van 3 nieuwe projecten. Het meest vergevorderd zijn we met het project in District Arua, hoogstwaarschijnlijk weer in samenwerking met PUM Netherlands Senior Experts.

Het district Arua, net zo groot als de provincie Zuid-Holland, ligt in het uiterste noordwesten en staat te boek als een van de armste en minst ontwikkelde van Oeganda. Dit zijn de mensen die moeten leven van minder dan 1 dollar per dag. Het schort er aan alles. Onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer, schoon drinkwater en ook aan kennis van de bijenteelt. Exclusief de vluchtelingen uit Congo en Zuid Soedan wonen er in dit district ongeveer 800.000 mensen. De bijenteelt is voor velen een prachtige manier om aan de ergste armoede te ontsnappen.

Cursus in Ajai

Na de PUM-trainingen komt onze stichting in actie. We voorzien de coöperaties of de verenigingen waar de opgeleide bijenhouders lid van zijn van materialen. Zoals een set beschermende kleding en gereedschap ( imkeroveralls, handschoenen, laarzen, berokers, kastbeitels en luchtdichte emmers). Steeds één set per 5 leden.

Delen met de buren is een goede optie, de kleding en het gereedschap zijn niet dagelijks nodig. De goederen blijven eigendom van de vereniging of coöperatie. De stichting zorgt ook altijd voor certificaten, handboeken voor refractometers om het vochtgehalte van de honing vast te kunnen stellen. Verder is een verenigingsstal met KTBs een goede voorziening om de bijenteelt op moderne basis onder de knie te krijgen en ervaringen uit te wisselen.

Uit de eerdere projecten hebben we geleerd dat de planning nooit loopt zoals men zou willen. Daarom nemen we voor dit project ook 3 jaar de tijd, van 1 november 2019 tot 1 november 2022. De lat ligt hoog. We willen in die 3 jaar 2.000 boeren/bijenhouders trainen en voorzien van een basisuitrusting. Ook de coöperaties/verenigingen worden geholpen.

Door bijdragen van particulieren, acties, collectes in kerken en door de prachtige donatie van Blof, kunnen we inmiddels 500 boerenfamilies aan een beter bestaan helpen. Ook is er geld om 20 groepen uit te rusten met een bijenstal en het daarbij behorende gereedschap. De komende maanden gaan we fondsen benaderen om van 500 boerenfamilies te groeien naar de gewenste 2000.

De lat ligt hoog.

Maar we gaan ervoor!!!!!

———————————————————————————————

Begroting voor 500 boerenfamilies:

100 sets kleding en gereedschap à € 52,00 € 5.200,00

500 handboeken in eigen taal à € 2,50 € 1.250,00

Certificaten en lesmateriaal € 1.000,00

80 Bijenkasten (KTBs) à € 21,00 € 1.680,00

20 refractometers voor groepen à € 24,00 € 480,00

Nader te bepalen uitgaven € 390,00

—————-

Totaal € 10.000,00

———————————————————————————————-

Posted on

Recente ontwikkelingen: Maart en April 2019

Presentaties bij imkersverenigingen

Het is altijd leuk om iets over ons werk in Oeganda te laten zien aan Nederlandse imkercollega’s. Het houden van bijen in de tropen is zo ontzettend anders dan hier en er is dus altijd volop stof voor discussie.
Op dinsdag 9 april waren we te gast bij de Imkervereniging Walcheren en 3 dagen later bij de imkers van West-Zeeuws Vlaanderen in Hoofdplaat.
Inmiddels hebben 2 andere imkerverenigingen zich gemeld voor presentaties dit najaar.

Actie Imkerij Poppendamme

Sinds kort tijd heeft onze stichting een kleine presentatie in de exporuimte van Imkerij Poppendamme (Grijpskerke, Walcheren)
Met teksten en foto’s wordt iets verteld over het werk van de stichting.
Bezoekers die dat willen kunnen een kleine bijdrage doneren. Met het geld laat de stichting in Oeganda weer moderne bijenkasten,  imkeroveralls, berokers, handschoenen, kastbeitels en bijenborstels maken.
De gulle gevers wordt gevraagd om hun mailadres achter te laten zodat we hen in november kunnen informeren over de opbrengst van de actie en wat we met de bijdragen van de bezoekers van de imkerij hebben gedaan.

De presentatie bij de Imkerij.

BLØF

Zeelands trots, popgroep BLØF, heeft al jaren het Umoja Fonds waarmee de bandleden projecten in ontwikkelingslanden steunen (www.umojafonds.nl)
Onlangs ontvingen we een prachtige donatie van € 5.000,00 van dit fonds!
Hierdoor kunnen we weer honderden arme boerenfamilies opleiden en voorzien van beschermende kleding en gereedschap.
Binnenkort gaan we op bezoek bij de band om iets meer te vertellen over ons werk in Oeganda, maar bij deze willen we Bas, Peter, Norman en Pascal alvast ontzettend bedanken voor hun bijdrage.

Heren, bedankt!

Posted on

Recente ontwikkelingen: Februari 2019

Presentatie PKN Nieuwdorp

Op zondag 17 februari waren we te gast in de Bethel-kerk in Nieuwdorp om daar tijdens de dienst wat te vertellen en te laten zien over ons werk in Oeganda. Aansluitend werd er voor onze stichting gecollecteerd.

We willen PKN-gemeente Nieuwdorp van harte bedanken voor de € 145,00 die we mochten ontvangen.

Project Ajai Wildlife Reserve

Dit succesvolle project (zie januari 2019) kunnen we opnieuw steunen. Dank zij een bijdrage van een particulier kunnen we alle 24 groepen voorzien van een refractometer. Voor meer info over de refractometer, zie december 2018.

Project Dima/Karuma

Dit project heeft in 2017 en 2018 veel van onze energie gevraagd, maar is nu helemaal afgerond. Honderden boeren hebben kennis van de bijenteelt met de moderne Kenyan Top Bar bijenkast (KTB).

De organisatie beschikt over trainers die uitgerust zijn met handboeken en apparatuur om zelf de cursussen te kunnen verzorgen. Verder verstrekten we 500 KTB’s, en een grote hoeveelheid imkeroveralls, berokers, emmers, en ander materiaal.

Voor ons was Diima/Karuma het eerste echt grote project en daar hebben we veel van geleerd. In ons enthousiasme dachten we dit project in 1 jaar af te kunnen ronden, uiteindelijk is het 2 jaar en 2 maanden geworden.

We blijven natuurlijk contact houden met Diima/Karuma, maar onze steun gaat voortaan naar andere projecten.

Even stilstaan bij het afscheid van al die mooie mensen in Diima/Karuma

Posted on

Recente ontwikkelingen: Januari 2019

Ajai Wildlife Reserve

 

In het kader van een PUM Netherlands Senior Experts missie hebben we weer trainingen verzorgd in dorpen rond het Ajai Wildlife Reserve. Deze omgeving staat te boek als een van de armste en minst ontwikkelde van Oeganda. Dit zijn de mensen die moeten leven van minder dan 1 dollar per dag. Het schort er aan alles. Onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer, schoon drinkwater en ook aan kennis van de bijenteelt.

 

Zoals altijd werden de trainingen weer goed bezocht:

 

23 januari Pawor, basistraining 1 + 2, 51 deelnemers
24 januari Pawor, basistraining 3+ 4, 72 deelnemers
28 januari Okolo, basistraining 1 + 2, 52 deelnemers
29 januari Okolo, basistraining 3 + 4, 46 deelnemers
31 januari Inde/Degia voortgezette training 5 + 6, 43 deelnemers.

 

Wederom volle zalen

Samen met onze partner Honey Pride Arua Ltd. is een lease project opgezet waar 300 boeren/bijenhouders aan deel kunnen nemen. Het is een kopie van het programma dat onze stichting in 2017 met veel succes heeft opgezet in Diima/Karuma.

 

De getekende lease-contracten worden opgehaald.

De financiering komt van het Micro-finance Support Centre, een overheidsinstituut. Door deze financiering kunnen nu 1900 moderne Kenyan Top Bar Hives (KTB’s) worden vervaardigd.

 

1900 KTBs is een enorme bestelling voor de lokale timmerfabriek.

In het leaseprogramma zitten ook 300 imkeroveralls, berokers, handschoenen, laarzen, kastbeitels en luchtdichte emmers.

Onze stichting zorgt voor de certificaten en 300 handboeken in de eigen taal.

 

Voor veel van deze mensen is het de eerste keer dat ze een certificaat ontvangen.

Over verdere steun aan dit succesvolle programma zal het bestuur binnenkort beslissen. We weten in ieder geval dat weer 300 boerenfamilies in Oeganda een beter bestaan tegemoet gaan.

Posted on

Recente ontwikkelingen: December 2018

In huiselijk kring is december vaak een maand met onverwachte geschenken. Met Sinterklaas en Kerst laten we ons graag verrassen. Voor onze stichting was december ook een maand met een aantal prettige verassingen:

Lange Jan Project.

De kerken onder de Lange Jan in Middelburg (Nieuwe Kerk, Koorkerk en Wandelkerk) organiseren gedurende het jaar allerlei activiteiten. Tentoonstellingen, concerten, meditatieve momenten, enz.

Soms moeten bezoekers entree betalen, soms wordt er gecollecteerd en de opbrengst wordt aan het eind van het jaar verdeeld over een aantal goede doelen.

In december ontving onze stichting van het Lange Jan Project een prachtige donatie van  € 400,00.

We gebruiken de bijdrage voor de trainingen bij het Aija Wildlife Reserve in Noordwest Oeganda.

Gespreksgroep Koorkerk

De plm. 15 leden van de gespreksgroep leggen bij iedere bijeenkomst een klein bedrag in voor een ‘goed doel’.

We ontvingen van de gespreksgroep een bijdrage van € 140,00 waarvan we 2 refractometers hebben gekocht.

Een refractometer in actie.

Met een refractometer kan het vochtgehalte van honing worden bepaald.

De meters gaan in januari mee naar het Ajai Wildlife Reserve waar ze gebruikt gaan worden bij de kwaliteitsverbetering van honing. ‘Droge’ honing levert een betere prijs op.

Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere

Al eerder ontvingen we van deze stichting een donatie en ook dit jaar kwam er uit Veere een prachtig kerstcadeau. Met de € 600,00 die we ontvangen hebben, kunnen we weer een flink aantal arme boeren opleiden en van beschermende kleding en gereedschap voorzien.

Namens onze vrienden in Oeganda, hartelijk dank voor deze mooie december-geschenken.

Posted on

Recente ontwikkelingen: November 2018

Goede Doelenmarkt Serooskerke

Op zaterdag 3 november was onze stichting met een stand aanwezig op de Goede Doelenmarkt in Serooskerke. De markt wordt georganiseerd door de Commissie Missionaire Arbeid Buitenland binnen de PKN Serooskerke. Onze voorzitter dhr. Theo Sinke is actief binnen het kerkelijk leven in Serooskerke en hij heeft de Commissie Missionaire Arbeid kunnen overtuigen van het belang van ons werk in Uganda. De markt heeft het fantastische bedrag van € 2.300,– opgebracht.

De foto toont onze stand op de markt. Links voorzitter Theo Sinke, rechts secretaris Piet de Meester. In het midden dhr. Kees Wattel die voor ons een echte Kenian Top Bar Hive (KTB) heeft gemaakt. Kees, hartelijk dank daarvoor. De KTB zal volgend jaar gebruikt worden tijdens een fondswervingsactie bij Imkerij Poppendamme in Grijpskerke.

Kerkdienst PKN Serooskerke

Tijdens de kerkdienst op zondag 4 november in Serooskerke hebben we een korte presentatie gehouden over onze activiteiten in Noord-Uganda. Na de presentatie is er voor onze stichting gecollecteerd, met als resultaat een mooi bedrag van €340,–. Hier kunnen we weer een aantal boerenfamilies van gereedschap en uitrusting voorzien.

Start project Kicwabogingo

In februari van dit jaar hebben we trainingen verzorgd in Kicwabogingo. (Zie recente ontwikkelingen Februari 2018) Op 2 verschillende locaties is de 2-daagse basiscursus uitgevoerd. De vereniging telt 163 leden, verdeeld over 8 groepen. Aan liefst 103 bijenhouders konden we in februari het certificaat uitreikend dat toegang geeft tot de vervolgcursus ‘Werken met de KTB’.

Inmiddels heeft de stichting voldoende middelen om de groepen van gereedschap en uitrusting te voorzien. We bestelden 20 sets bestaande uit: een imkeroverall, een beroker, een paar handschoenen, een paar laarzen, een kastbeitel en twee luchtdichte emmers. De goederen blijven eigendom van de vereniging en ook hier moet men weer delen met de buren. Een leaseproject met KTB’s voor de Kicwabogingo Beekeeping Association is in voorbereiding.

Posted on

Recente ontwikkelingen: Oktober 2018

 
Het stevige gesprek in Karuma (zie recente ontwikkelingen Augustus 2018) heeft geholpen. Geheel volgens afspraak ontvingen we van de coöperatie Gulu Natural Honey een overzicht van de stand van zaken rond de orders die we geplaatst hebben voor het project bij Diima Beekeepers Association.
We zijn blij dat het project weer loopt en vertrouwen erop dat alle bestellingen aan eind van dit jaar geleverd zullen zijn.
Posted on

Recente ontwikkelingen: September 2018

Project Ajai Wildlife Reserve

Honey Pride Arua Ltd. start binnenkort met een leaseproject voor 420 KTB’s.

De KTB’s zijn al aanwezig, maar door verschillende oorzaken waren de kasten nauwelijks bevolkt. Een lege kast levert niks op, verhuren is dan een veel betere optie. Het bedrijf verdient de investering terug en de bijenhouders kunnen beschikken over modern kastmateriaal.

Voor dit leaseproject komen de 71 bijenhouders in aanmerking die in augustus in Ipile de basistraining hebben gedaan. Onze stichting haakt hier op in door de 4 groepen waar de 71 geslaagden bij aangesloten zijn, te voorzien van beschermende kleding en gereedschap.

Kleding en gereedschap heb je als bijenhouder niet dagelijks nodig. Eén set per 6 leden is voldoende. Het bestuur van de groepen zorgt voor het beheer en de uitgifte.

We bestelden:

30 bijenoveralls (3 maten)

30 paar handschoenen

30 paar laarzen

30 berokers

30 kastbeitels

30 bijenborstels

60 luchtdichte emmers.

Behalve de laarzen en de emmers, wordt alles in Arua en omgeving vervaardigd.

Zo moet het. Een fraaie presentatie op de Bijenmarkt in Kampala

Posted on

Recente ontwikkelingen: Augustus 2018

Project Ajai Wildlife Reserve

In augustus hebben we voor het eerst trainingen verzorgd bij ons nieuwe project, de dorpen rondom het Ajai Wildlife Reserve in noordwest Oeganda.

De samenwerkende bijenteeltorganisaties beschikken inmiddels over goede apparatuur om op een professionele wijze trainingen te verzorgen.

Het programma ‘Train de Trainers’ is nog niet zo ver dat we het helemaal kunnen loslaten. De trainingen in Ipile (midden in het park) waren weer mogelijk in het kader van een PUM-missie.

Slechts 1 lege stoel

Aan bod kwamen de onderdelen Biologie, Ziektes en Plagen, Onderhoud Bijenstand en de Jaarkalender. De belangstelling was weer geweldig.

Maandag 20 augustus hadden we 72 cursisten, dinsdag de 21e maar liefst 103. Aan het eind van de middag konden 71 gelukkige bijenhouders hun certificaat in ontvangst nemen.

71 trotse geslaagden

Het certificaat geeft recht op toegang tot de 1-daagse vervolgcursus ‘Werken met de Kenyan Top Bar Hive’ (KTB). Vermoedelijk vindt de vervolgcursus in december plaats. Dan worden er waarschijnlijk ook trainingen gegeven in Ogoko en Utrutru.

Project Diima Parish Park Site Association

Soms gaan zaken in Uganda wel eens anders dan je zou willen.

We kregen berichten dat onze bestellingen bij de Coöperatie Gulu Natural Honey (GNH) niet volgens het overeengekomen schema werden uitgevoerd. Sommige KTB’s waren incompleet en de opmerkingen daarover werden niet adequaat afgehandeld. Ook over de verdere communicatie waren er serieuze klachten.

Op zaterdag 25 augustus hebben we in Karuma met alle betrokken partijen gesproken.

Een stevig gesprek in Karuma

Er vielen stevige woorden, maar de lucht is wel geklaard. Gulu Natural Honey gaat nu iedere 2 weken een deel van de bestellingen afleveren.

Nieuw is dat GNH en Diima elk kwartaal gezamenlijk aan onze stichting zullen rapporteren. Door de strubbelingen verwachten we dit project nu pas eind 2018 helemaal af te kunnen ronden.

Posted on

Recente ontwikkelingen: Juni 2018

De stichting is begonnen met een nieuw project in de omgeving van Arua, een vrij grote plaats in het noordwesten van Oeganda. De activiteiten zijn gericht op de inwoners van de dorpen rondom het betrekkelijk kleine Ajai Wildlife Reserve.

Rondom het park zullen een groot aantal bijenstanden worden opgezet, dit in samenwerking met Honey Pride Arua Ltd. en the Uganda Wildlife Authorety.

Er zijn inmiddels 25 Beekeeping Associations opgezet waaronder 4 jongeren groepen. In januari j.l. zijn de voorbereidingen voor dit project getroffenen en in augustus volgen de trainingen. De jongeren groepen zijn als eerste aan de beurt.

We zullen hier weer de vertrouwde 2-daagse basiscursus en de 1-daagse cursus ‘Werken met de Kenyan Top Bar Hive’ gaan uitvoeren. Ook een workshop ‘Train de trainer’ staat op het programma.

Door een donatie van het Hans Blankert Fonds beschikken de Associations inmiddels over een Epson projector, een Dell laptop, een 3 KVA generator en bijbehorende zaken als een verlengsnoer en een stabilisator. In de toekomst kunnen Associations rondom het Ajai park de trainingen dus zelf uitvoeren!

Op vrijdag 1 juni was er een samenzang in de PKN-kerk in Serooskerke. Tijdens de dienst is er gecollecteerd voor onze stichting en de collecte heeft het mooie bedrag van € 270,–opgebracht. We moeten nog bespreken waaraan we het bedrag gaan besteden, maar bij deze willen we de gemeenteleden van de PKN Serooskerke alvast van harte bedanken voor hun bijdrage.

 

Posted on

Recente ontwikkelingen: April 2018

Eind maart zijn door onze partner Gulu Natural Honey 274 moderne Kenyan Top Bar Hives (KTB’s) afgeleverd bij de Diima Parish Park Site Association. In de eerste weken van april worden de kasten onder de gediplomeerde boeren/bijenhouders verdeeld.
Eind april verwachten we de rest van onze bestelling t.w.: 76 KTB’s en 50 sets bestaande uit een beroker, een imkeroverall, handschoenen, een kastbeitel en 2 luchtdichte emmers.

Een vrachtwagen vol.
Een vrachtwagen vol.

Na deze levering is het project in Diima afgerond.
Men beschikt over goed getrainde opleiders die voldoende toegerust zijn en bijna 500 boeren/bijenhouders hebben de door ons verzorgde opleidingen gevolgd.
Diima kan op eigen benen staan, met onze stichting als adviseur op de achtergrond.

Posted on

Recente ontwikkelingen: Maart 2018

Piet de Meester en Chiel Versluijs
Piet de Meester en Chiel Versluijs

Onze stichting heeft van de Imkershop uit Middelburg een pakket nieuwe imkerkleding gekregen. Het gaat om handschoenen, imkerjacks en losse kappen.

We zullen de kleding doorgeven aan het nieuwe project bij de Kicwabogingo Parish Beekeepers Association.

We bedanken eigenaar Chiel Versluijs en het team van de Imkershop hartelijk voor deze mooie geste.

Posted on

Recente ontwikkelingen: Februari 2018

In februari zijn de trainingen begonnen bij de Kicwabogingo Parish Beekeepers Association.

Op 2 verschillende locaties is de 2-daagse basiscursus uitgevoerd. De vereniging telt 163 leden, verdeeld over 8 groepen.

Uitreiking certificaten in Kicwabogingo
Uitreiking certificaten door de lokale hoogwaardigheidsbekleders

Maar liefst 103 leden hebben aan het eind van de cursus een certificaat gekregen dat toegang geeft tot de vervolgopleiding ‘Werken met de Kenyan Top Bar Hive’.

De vervolgopleiding wordt verzorgd door opgeleide instructeurs van de nabij gelegen Diima Parish Park Site Association. Zie verder bij ‘Projecten’.

Posted on

Recente ontwikkelingen: Januari 2018 deel 2

Deze maand heeft de Diima Parish Park Site Association van onze stichting een nieuwe laptop gekregen. De laptop vervangt een oude die kuren ging vertonen.

Daarmee is men nu volledig uitgerust om zelf cursussen te kunnen verzorgen.

Een nieuwe aptop voor Diima
Een nieuwe laptop voor Diima

Diima heeft nu opgeleide instructeurs, alle 21 groepen bezitten lesboeken, er is een projector en een aggregaat.

Onze stichting blijft wel betrokken bij het lopende lease-programma, maar de trainingen doet men voortaan zelf.

Leaseovereenkomst
Leaseovereenkomst

De eerste leaseovereenkomsten in Diima zijn in januari 2018 getekend!

Posted on

Recente ontwikkelingen: Januari 2018

Ter gelegenheid van een verjaardagsfeest in Biggekerke is er een inzamelingsactie gehouden voor onze stichting.

Die actie heeft maar liefst € 810,00 opgebracht.

Met dit bedrag kunnen we ter plekke heel veel doen. Bijvoorbeeld: een timmerman in Gulu 40 moderne Kenyan Top Bar Hives laten maken, of bij een lokale kleermaker 115 paar imkerhandschoenen bestellen, of bij de smid 70 berokers.

Alle gulle gevers; van harte bedankt voor jullie prachtige bijdrage!

Posted on

Recente ontwikkelingen – December 2017

De stichting is gestart met een lease project in samenwerking met de coöperatie Gulu Natural Honey en de Diima Parish Park Site Association. Bijenhouders die de opleiding hebben afgerond worden gelegenheid gesteld om moderne bijenkasten (Kenyan Top Bar Hives) en gereedschap/kleding te leasen.

Bijenhouders die op een meer bedrijfsmatige willen werken, moeten ervaren dat je als ondernemer eerst moet investeren voordat er iets verdiend kan worden. Geld om apparatuur en gereedschap te kopen, heeft bijna niemand in ons werkgebied.

Het lease project verschaft de middelen om goede kasten en uitrusting aan te schaffen en de bijenhouders lossen de lening in 2 jaar af door honing in te leveren.

Zie voor meer informatie de pagina over ons Lease Project

Posted on

Recente ontwikkelingen- November 2017

Door de bijdragen van de Hofstee Stichting en het Rabobank Foundation Medewerkers Fonds hebben we weer orders kunnen plaatsten bij timmerbedrijfjes, kleermakers en smeden in Gulu en in de omgeving van Diima.

Het gaat om 350 Kenyan Top Bar Hives (KTB) 50 stuks imkers overalls, 50 paar handschoenen, 50 berokers, 50 paar laarzen, 50 kastbeitels en 100 luchtdichte emmers. De KTB’s worden verstrekt aan bijenhouders die met succes de tweedaagse basiscursus én de eendaagse cursus ‘Werken met de KTB’ hebben afgerond.

De kleding en gereedschap wordt via de Diima Parish Park Site Association verdeeld onder de leden. Per 4 à 5 families wordt een set ter beschikking gesteld. Imkerkleding en gereedschap is niet dagelijks nodig. Delen met de buren is een goede optie.

Op 21 november hebben voorzitter Theo Sinke en secretaris Piet de Meester een voordracht over ons werk verzorgd voor de PKN in Vrouwenpolder. Het was een geanimeerde bijeenkomst.

Inmiddels hebben we van PKN Vrouwenpolder een donatie van € 50,00 ontvangen.

Waarvoor onze dank.

Posted on

Recente ontwikkelingen – Oktober 2017

De stichting ontvangt niet alleen flinke bijdragen, maar soms ook kleine.

Die zijn natuurlijk ook uiterst welkom.

We werden blij verrast door de bijdrage van € 75,00 van de familie Karssen, bijenhouders in de Betuwe. De familie stond 10% van de honingopbrengst van dit seizoen af aan onze stichting.

Oeganda is een arm land, met –in onze ogen- relatief kleine bedragen, kan men daar veel doen. Met de bijdrage van €75,00 kunnen we weer 4 families in Oeganda blij maken met een splinternieuwe bijenkast.

Posted on

Recente ontwikkelingen – September 2017

De stichting heeft de grootste donatie tot nu toe ontvangen.

Het Rabobank Foundation Medewerkers Fonds steunt ons werk in Oeganda met een prachtige bijdrage van € 7.500,00.

Hier zijn we heel blij mee!

De bijdrage wordt gebruikt voor het opleidingsprogramma bij de Diima Parish Park Site Association.

We willen de medewerkers van de Rabobank hartelijk bedanken voor deze prachtige bijdragen én voor het vertrouwen in onze stichting.

Posted on

Recente ontwikkelingen – Mei 2017

De stichting heeft opnieuw 150 moderne Kenyan Top Bar Hives (KTB) besteld voor het onderwijsprogramma bij Diima Parish Park Site Association. De bestelling was mogelijk door steun vam de Hofstee Stichting (zie april)

De KTB’s worden waarschijnlijk in juni-juli overgedragen aan de bijenhouders die de tweedaagse basiscursus plus de eendaagse vervolgcursus ‘Werken met de KTB’ met succes hebben afgerond.

Van de bijdrage van de Hofstee Stichting worden ook imkeroveralls, handschoenen, rubber laarzen en berokers aangeschaft.

Deze bestellingen zijn in voorbereiding. Behalve de laarzen worden alle artikelen lokaal vervaardigd. Voor een aantal kleine ondernemers in Oeganda zijn dit prachtige opdrachten!

Posted on

Recente ontwikkelingen – April 2017

Eind maart werden we blij verrast met het nieuws dat de Hofstee Stichting ons werk in Noord- Oeganda met een prachtige donatie van € 5.000,– wil steunen. De exacte besteding van deze donatie is nog niet bekend, maar ons doel om dit jaar 1000 boerenfamilies te voorzien van een moderne bijenkast, de Kenyan Top Bar Hive komt steeds dichter bij. Hofstee Stichting: hartelijk dank voor uw bijdrage en het vertrouwen dat u hiermee uitspreekt.

Op donderdag 16 maart j.l. heeft secretaris Piet de Meester de eerste 150 Kenyan Top Bar Hives (KTB) overgedragen aan de Diima Parish Park Site Association.

Vertegenwoordigers van de Diima Park Site Association, de UWA, en onze stichting bij de overdracht van de materialen.
Vertegenwoordigers van de Diima Park Site Association, de UWA, en onze stichting bij de overdracht van de materialen.

Omdat de vereniging binnenkort de trainingen zelf gaat uitvoeren, werden er ook een beamer, een generator, snoer, een stabilisator en benzine voor een jaar geschonken. In juni a.s. volgt nog het programma ‘train de trainer’ en daarna moet de vereniging de trainingen zelf gaan doen. Uiteraard wel met begeleiding op afstand. Bij de overhandigingen waren ook functionarissen van de Uganda Wildlife Authority (UWA) aanwezig omdat een deel van de KTB’s zal worden ingezet om olifanten binnen het park te houden. In Diima en omgeving komen olifanten regelmatig roven op de akkers van de boeren. Alle KTB’s hebben een ingefreesd nummer, zodat een goede administratie mogelijk is.

De overhandiging van de 150 KTB’s en de andere goederen was mogelijk door bijdragen van een aantal particulieren, de stichting ‘Ontwikkelingssamenwerking Veere’ en het Hans Blankert Fonds van PUM Netherlands Senior Experts.

3
Een KTB voor elke gediplomeerde imker

1
Voorbereidingingen diploma uitreiking

 
In maart zijn er weer trainingen gehouden in Diima. De tweedaagse basiscursus trok, net als vorig jaar, weer volop belangstelling. Ongeveer een derde van de cursisten was vrouw. De bijenhouders die de tweedaagse basiscursus hebben voltooid, ontvangen een certificaat op naam dat recht heeft op toegang tot de nieuwe vervolgcursus ‘Werken met de Kenyan Top Bar Hive’.
Deze nieuwe cursus is in maart voor het eerst uitgevoerd. Maar liefst 140 bijenhouders waren (met hun nieuwe certificaat) aanwezig. Als beloning voor hun inspanningen kregen deze ‘gediplomeerden’ een KTB overhandigd.

De goedgevulde cursusruimte in Diima
De goedgevulde cursusruimte in Diima

Net als vorig jaar ontvangt Cooperation Gulu Natural Honey van onze stichting een microcredit om in het voorjaar van 2017 honing in te kopen. Vorig jaar heeft de coöperatie met het werkkapitaal een leuke winst kunnen realiseren, en het uitgeleende is keurig op tijd terugbetaald. Geld lenen bij een bank is in Oeganda bijna niet mogelijk vanwege de torenhoge rente. Dankzij de steun van een particuliere donateur kon onze stichting € 5.000,– overmaken naar de coöperatie. Uiterlijk 15 december moet de lening terugbetaald zijn.

 

 

 

Posted on