Recente ontwikkelingen: April 2024

Precious Life Foundation for Africa (PLFA)

Nu dit project bijna ten einde is, wordt het tijd voor de evaluatie. Eind juni bespreken we bij de AFAS-Foundation de resultaten van, tot nu toe, ons grootste project.

Als voorbereiding is voorzitter Theo Sinke op bezoek geweest bij PLFA in Karuma. We hebben van PLFA een uitgebreid financieel verslag over 2023 ontvangen. Dit is opgesteld door een registeraccountant en ziet er heel gedegen uit. Theo heeft ook steekproefsgewijs een aantal posten onderzocht en daarbij zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Verder is de uitstroom geëvalueerd. Sommige cursisten met een beperkte opleiding hebben voortgezet onderwijs genoten.

Van de 160 kwetsbare meisjes die het programma tot 1 november 2023 hebben doorlopen is een flink aantal terug gegaan naar de omgeving waar ze vandaan komen. Mét een opleiding en soms ook een lening op zak. We zien dit als een zeer positieve ontwikkeling, maar deze groep is lastig verder te volgen.

Helaas zijn ook een beperkt aantal meisjes teruggevallen in het ellendige bestaan van voorheen. Een 100% resultaat bereik je nooit met ontwikkelingswerk.

Succesvol ondernemen

Samen met Tina, manager van onze satellietorganisatie Apiary Support Eastern Uganda (ASEU) heeft Theo in Mayuge en Jinja de inmiddels vertrouwde 3-daagse training Succesvol Ondernemen verzorgd.

Ook gastdocenten nemen een deel van het programma voor hun rekening. Een vast onderdeel is het in kleine groepjes opstellen van een businessplan.

Hier is onze bijenteeltspecialist Lisa (midden) aangeschoven bij het groepje dat een opzet maakt voor een imkerijbedrijf. Het enthousiasme van de groepsleden moest soms wat getemperd worden. Bijenteelt is een moeilijk vak en geeft geen snelle resultaten.

En dan is er natuurlijk de afsluitende groepsfoto. Voor de training Succesvol Ondernemen is altijd veel meer belangstelling dan er plaatsen zijn. Binnen ons bestuur gaan we bekijken of we het aanbod kunnen uitbreiden.

Posted on