Recente ontwikkelingen: Januari 2023

Empowering Women by Beekeeping Skills

Al eerder schreven we dat er wijzigingen nodig waren in het projectplan voor Precious Life Foundation for Africa (PLFA). Door een verhuizing was er een tekort aan ruimte voor de bijenteeltopleiding en andere activiteiten.

Er is een ontwerp gemaakt voor een multifunctionele overkapping met een levensduur van tenminste 50 jaar. Te bouwen op eigen terrein.

Eind januari heeft de AFAS Foundation laten weten akkoord te gaan met een aanzienlijke verruiming van het budget. Er zijn nu middelen beschikbaar om de tuin te voorzien van een diepe bron met een pomp op zonne-energie. Ook zullen er binnenkort 3 bijenstallen worden gerealiseerd met in totaal 120 traditionele korven.

Secretaris Piet de Meester gaat vanaf half februari voor 3 maanden naar Oeganda om daar de bouwactiviteiten te coördineren.

In de eerste week van januari zijn de opleidingen haarverzorging (15 cursisten), kleermaken (20) en catering (5) begonnen met nieuwe groepen. Er kwamen in totaal 220 mensen naar de intakedagen. Dit waren er vele malen meer dan waar plek voor was.

Dit toont de enorme animo en behoefte voor dit project. Dit zijn mensen die een ander leven willen. En die, met wat steun in de rug, een flinke stap kunnen zetten. Het was voor het PLFA-team een hard gelag om heel vaak nee te moeten verkopen.

Bijenhouden voor imkers met een beperking

De pilottraining die we in december hebben gedaan met 15 imkers met een beperking en hun 15 buddy’s, kreeg voor één van hen, Mr. Cyrus, op 6 januari een prachtig vervolg.

Onze manager Maltina overhandigde hem een gloednieuwe driewielrolstoel die we konden aanschaffen door de actie bij Imkerij Poppendamme. Maltina kreeg de volgende boodschap mee:

Tell the Dutch people thank you very much for the generosity you have shown to me and my family!

Posted on