Recente ontwikkelingen: April 2023

Empowering Women by Beekeeping Skills

In april heeft onze voorzitter Theo Sinke weer 2 maal de training ‘Successfully Operating a Business’ verzorgd met assistentie van Maltina , manager van ‘onze’ Apiary Support Eastern Uganda.

Het opleidingsniveau van de groepen was wisselend, sommige meisjes hadden moeite met de laatste dag van de training waarin een businessplan moet worden opgesteld voor de onderneming die ze willen starten.

Vanuit de groepen die eerder deze training hebben gedaan zien we nu tastbare resultaten in de vorm van winkeltjes en zakelijke activiteiten die de meisjes gestart zijn nadat ze vanuit het programma een microkrediet hebben ontvangen.

Aan het slot van de training was er natuurlijk de traditionele foto.

Staand rechts Theo, zittend rechts Maltina.

En dan was er eind april het bezoek van de AFAS-delegatie.

Uiteraard waren we zeer vereerd en keken er naar uit om samen met onze partner Precious Life Foundation For Africa (PLFA) te laten zien wat er in de afgelopen maanden is gerealiseerd.

En dat is best het een en ander.

De opleidingen haarverzorging, kleermaken en catering lopen goed. Alle meisjes krijgen ook een korte opleiding bijenteelt.

De groentetuin is volop in productie en de waterbron en het multifunctionele gebouw zijn klaar.

In het gebouw zijn ruimtes voor opslag, cursussen, vlechtwerkzaamheden, koken en het verwerken van bijenwas en honing.

Er is ook een toiletgroep met waterspoeling, aangesloten op een septic tank

Multifunctionele gebouw, 29 bij 8,5 meter.

Maar het blijft natuurlijk ontwikkelingswerk en dat houdt in dat niet alles op rolletjes loopt.

De pijn zit vooral in het bijenteeltgedeelte.

Eind april hadden er 6 bijenstallen operationeel moeten zijn, maar dat is bij lange na niet gelukt. Ondanks de druk die we hebben uitgeoefend, zit men nu op de helft.

Bijenstal met traditionele korven die gemaakt zijn door de cursisten van de bijenteeltopleiding.

De AFAS delegatie heeft tijdens het bezoek voor een tussenevaluatie veel materiaal verzameld, gesproken met cursisten, locaties bezocht en uitgebreid overlegd met de staf van PLFA.

We wachten de uitkomt van de evaluatie nu met spanning af!

De cateringploeg die o.a. een prachtige taart had gemaakt voor het hoge bezoek uit Nederland.
Posted on