Recente ontwikkelingen: Maart 2023

Empowering Women by Beekeeping Skills

In de eerste week van maart is er weer een korte cursus bijenteelt gegeven, ditmaal aan 20 cursisten die de opleiding haarverzorging en horeca volgen.

De bijenteelt is heel geschikt als bijbaan, je hoeft er niet dagelijks aandacht aan te besteden.

Tijdens de theorielessen wordt o.a. besproken waar je bij het bouwen en inrichten van een bijenstal op moet letten. In kleine groepjes wordt er aan opdrachten gewerkt, die vervolgens gezamenlijk worden besproken.

‘Wat is er belangrijk bij het oogsten van honing?’. Docente Lisa bespreekt de antwoorden van de groepjes.

Het vlechten van een traditionele bijenkorf is in 2 dagen te leren en het werkt het beste in 2- of 3-tallen.

De meisjes op de foto maken deel uit van de 2e groep die inmiddels het programma op vrijdag 31 maart hebben verlaten.

Een aantal van hen is nu bezig met het opstellen van een bedrijfsplan en bij goedkeuring daarvan kunnen ze een microkrediet krijgen van maximaal UGX 1.000.000 (plm. € 250,–) om b.v. een naaimachine te kopen, of de inrichting van een eenvoudige kapperszaak, keuken of bijenstal te betalen.

Zoals eerder aangegeven wordt dit prachtige opleidingsprogramma volledig gefinancierd door de AFAS Foundation.

Helaas lukte het niet om op die laatste cursusdag buiten een mooie afscheidsfoto te maken. Het regende pijpenstelen aan een stuk door.

Sommige zaken in Oeganda gaan tergend langzaam, voor een westerling wel eens tenenkrommend. Maar er zijn uitzonderingen.

In de februari-update op onze site was een foto te zien van een kale bouwplaats.

En kijk nou eens!

De aannemer heeft zich strak aan de afspraken gehouden en het multifunctionele gebouw is over een paar weken gereed. In de april-update zullen we het gebouw uitgebreid bespreken

Posted on