Recente ontwikkelingen: Juni 2024

Precious Life Foundation for Africa (PLFA)

Op 26 juni heeft in Leusden de evaluatie plaats gevonden van Empowering Women by Beekeeping Skills.

Er is grote waardering voor hetgeen de directie en staf van PLFA de afgelopen jaren tot stand hebben gebracht.

Niet alles verliep gesmeerd, maar de belangrijkste doelstelling om 200 meisjes en jonge vrouwen uit hun ellendige situatie te halen en hen een beroepsopleiding aan te bieden, is gehaald. Sommigen hebben ook een lening ontvangen om een eigen bedrijf op te zetten.

Aan de andere doelstelling – het project per 1 november volledig op eigen benen laten staan – wordt nog gewerkt, maar de lichten staan op groen. Met de AFAS Foundation is afgesproken dat we het project zullen blijven volgen en daar geregeld over te rapporteren.

Voor onze stichting was dit project de grootste klus die we ooit hebben gedaan en we kijken er met veel voldoening op terug,

Beekeeping With Differences

Inmiddels zijn onze partners Apiary Support Eastern Uganda (ASEU) en Lisa Honey Pride Mayuge aan het werk met de eerste groep van 16 gehandicapte imkers en hun 16 buddy’s.

De cursisten worden ook voorzien van beschermende kleding, gereedschap en modern kastmateriaal.

Er was wat pech met de regen. Begin juni zou er een droge periode moeten beginnen, maar ook hier is het weer soms onvoorspelbaar. Er vielen wat dagen uit door onbegaanbare wegen.

Op de foto zien we een van de cursisten aan het werk als ‘juf’.

De opzet van de training is dat de docent eerst uitleg geeft en vervolgens moeten de deelnemers een stukje van de stof herhalen aan de hand van sheets. Vooraan zittend op de foto is Nelson van ASEU. Hij is als doventolk verbonden aan het programma.

We verwachten dat de eerste 32 deelnemers eind juli hun opleiding hebben afgerond.

Posted on