Recente ontwikkelingen: November 2019

Nieuwe order PEFO

Na de trainingen in Jinja in september willen we de geslaagden van Eastern Honey Pride voorzien van beschermende kleding en gereedschap.

In de vorige ‘Recente Ontwikkelingen’ hebben we iets verteld over onze nieuwe partner PEFO, een project waar wezen, tienermoeders en oudere vrouwen worden opgevangen. De jongeren krijgen er ook een opleiding. We bestelden bij PEFO 45 sets bestaande uit: een imkeroverall, een paar handschoenen, een beroker, een kastbeitel en een bijenborstel. In totaal gaat het om een order van € 2.300,–, een enorm bedrag in Oeganda.

De goederen worden eigendom van Eastern Honey Pride die het uitlenen zal organiseren.

Na de trainingen waarin men de basisprincipes van de moderne bijenteelt leert, worden de geslaagden voorzien van beschermende kleding en gereedschap.

Partin

De stichting is lid geworden van Partin, een branchevereniging voor het particulier initiatief in ontwikkelingssamenwerking.

Inmiddels zijn we met een ander lid van Partin, de stichting Bee Support uit Amsterdam, bezig met het uitwerken van een gezamenlijk project.

Donaties

Af en toe krijgen we onverwacht geld op onze rekening gestort.

Twee keer 20 euro, goed voor een moderne bijenkast, en een keer 2.200 euro waarbij we even met de ogen moesten knipperen of dat wel klopte. En het klopte!

We zijn er nog niet.

Van de Imkersvereniging Walcheren ontvingen we € 1.223,00, terwijl de actie bij Imkerij Poppendamme € 210,45 heeft opgebracht.

Op 21 november hebben voorzitter Theo Sinke en secretaris Piet de Meester en voordracht gehouden bij de imkersvereniging ‘De Brabantse Wal in Bergen op Zoom en ook zij hebben een bijdrage toegezegd.

Alle gevers, ontzettend bedankt.

Het is hartverwarmend dat zoveel mensen ons werk in Oeganda steunen!

Posted on