Recente ontwikkelingen: December 2023

Precious Life Foundation for Africa (PLFA)

Nu de laatste ‘reguliere’ groep deelneemsters eind november uitgestroomd is, is PLFA begonnen met de opzet nieuwe stijl. Op 8 januari gaat men weer van start met een groep die moet uitgroeien tot 25.

Het programma-aanbod blijft gelijk: algemene vorming, kleermaken, haarverzorging, catering, bijenhouden, kippenhouden, tuinieren en houtbewerking. Algemene vorming, bijenhouden en tuinieren wordt aan iedereen aangeboden, de rest is facultatief.

De bemoeienis van onze stichting beperkt zich in 2024 tot de bijenteelt sectie, die met 10 bijenstallen en 400 volken moet uitgroeien tot de voornaamste inkomstenbron van PLFA.

Een woord van dank

Ook dit jaar konden we weer rekenen op bijdragen van verschillende kanten.

We willen iedereen ontzettend bedanken voor de fantastische steun voor ons werk in Oeganda en het vertrouwen in onze stichting.

Een speciaal woord van dank gaat natuurlijk uit naar de AFAS Foundation die het mogelijk heeft gemaakt om in Karuma het prachtige Empowering project uit te voeren. Inmiddels hebben 160 kwetsbare cursistes hun beroepsopleiding met succes afgerond.

We denken nog altijd met een blij gevoel terug aan 18 mei 2022 toen we groen licht kregen voor dit project.

Regelmatig zijn we in Leusden op bezoek geweest in het bijzondere AFAS-complex om verslag te doen van de ontwikkelingen. Graag willen we ook Yasmine, onze projectbegeleider, bedanken voor de prettige samenwerking.

De stichting heeft, met alle hulp, ontzettend veel werk kunnen verrichten in het afgelopen jaar.

En dat gaan we in 2024 ook weer doen met de projecten die we nu aan het voorbereiden zijn: Beekeeping With Differences (imkers met een beperking), Bye Bye Lira Streets en Bye Bye Jinja Streets (straatkinderen).

Theo Sinke, voorzitter

Piet de Meester, secretaris

Arno Nieuwenhuize, bestuurslid

Posted on