Recente ontwikkelingen: December 2021

Trainingen

Ook december is een drukke maand geweest.

In het kader van het Bees, Trees en 1000 Families programma is er bij onze partner Forest Fruit Foods een 3-daagse training verzorgd waarbij toekomstige trainers werden voorbereid op hun werk op het platteland.

De aanstaande trainers moeten om beurten presentaties verzorgen met de instructieplaten die ze gaan gebruiken.
Even ontspannen na 2 uur hard werken!

 

Daarmee zijn nu bij alle 6 deelnemende partners de trainers ‘klaargestoomd’ en op de meeste plaatsen wordt in de dorpen het programma verder uitgerold met onder andere het opzetten van een bibliotheeksysteem voor beschermende kleding en gereedschap. De 6 deelnemers zullen voorlopig nog maandelijks verslag doen van de ontwikkelingen.

Bij onze partner Apiary Support Eastern Uganda (ASEU) waren we in de gelegenheid om zelf een lokale groep te trainen, hierbij samenwerkend met de stichting Bring Light.

Eerst werd de theorie van de bijenteelt behandeld en daarna is men aan het werk gegaan om traditionele korven te vlechten.

Uitleg over de ontwikkeling van een bijenvolk gedurende het jaar.
De gevlochten korven worden afgewerkt met koeienpoep.

De korven worden geplaatst in twee ‘dorpsbijenstallen’ die gezamenlijk door de vrouwen zullen worden beheerd.

Een woord van dank

Ook dit jaar konden we weer rekenen op bijdragen van verschillende kanten.

Onlangs ontvingen we € 250,– van de Diaconie van de Protestantse Gemeente in Oost-Souburg. Ook van andere gulle gevers druppelden er regelmatig donaties binnen.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de AFAS Foundation die het mogelijk heeft gemaakt om ons Bees, Trees and 1000 Families programma in 2021 geheel uit te voeren.

Namens al die boeren/bijenhouders in Oeganda willen we iedereen ontzettend bedanken voor de fantastische steun en het vertrouwen in onze stichting.

Theo Sinke, voorzitter

Piet de Meester, secretaris

Ko Poppe, bestuurslid

Posted on