Recente ontwikkelingen: Februari 2019

Presentatie PKN Nieuwdorp

Op zondag 17 februari waren we te gast in de Bethel-kerk in Nieuwdorp om daar tijdens de dienst wat te vertellen en te laten zien over ons werk in Oeganda. Aansluitend werd er voor onze stichting gecollecteerd.

We willen PKN-gemeente Nieuwdorp van harte bedanken voor de € 145,00 die we mochten ontvangen.

Project Ajai Wildlife Reserve

Dit succesvolle project (zie januari 2019) kunnen we opnieuw steunen. Dank zij een bijdrage van een particulier kunnen we alle 24 groepen voorzien van een refractometer. Voor meer info over de refractometer, zie december 2018.

Project Dima/Karuma

Dit project heeft in 2017 en 2018 veel van onze energie gevraagd, maar is nu helemaal afgerond. Honderden boeren hebben kennis van de bijenteelt met de moderne Kenyan Top Bar bijenkast (KTB).

De organisatie beschikt over trainers die uitgerust zijn met handboeken en apparatuur om zelf de cursussen te kunnen verzorgen. Verder verstrekten we 500 KTB’s, en een grote hoeveelheid imkeroveralls, berokers, emmers, en ander materiaal.

Voor ons was Diima/Karuma het eerste echt grote project en daar hebben we veel van geleerd. In ons enthousiasme dachten we dit project in 1 jaar af te kunnen ronden, uiteindelijk is het 2 jaar en 2 maanden geworden.

We blijven natuurlijk contact houden met Diima/Karuma, maar onze steun gaat voortaan naar andere projecten.

Even stilstaan bij het afscheid van al die mooie mensen in Diima/Karuma
Posted on