Recente ontwikkelingen: Januari 2021

Bees, Trees and 1000 Families

Onze stichting heeft een plan ontwikkeld om in 6 districten in Oeganda een programma op te zetten dat 1.000 families door middel van de bijenteelt aan een beter inkomen moet helpen. De doelstelling is om het gezinsinkomen te verdubbelen. Daarnaast worden er bloeiende bomen en stuiken aangeplant om de biodiversiteit te verbeteren en bodemerosie tegen te gaan.

Op 1 januari hebben we dit plan aan 6 potentiële partners toegezonden en er kwamen 6 enthousiaste reacties. We hadden niet anders verwacht omdat we al lang met hen samenwerken.

Training en de bijenhouders voorzien van beschermende kleding en gereedschap zijn weer belangrijke pijlers van het programma.

Er is inmiddels een subsidieverzoek verzonden aan een groot Nederlands fonds en nu is het even afwachten. Als we de financiering voor elkaar krijgen wordt dit ons grootste project tot nu toe.

Ook veel plaatselijke ambachtslieden zullen profiteren van dit programma.

Fondswerving

De fondswerving is dit jaar vliegend van start gegaan.

We ontvingen € 500,– van Van Werven Plastic Recycling B.V., ook € 500,– van een familie uit Middelburg en ook nog € 25,– van een particulier die ons ieder kwartaal dit bedrag toezendt.

Met de € 1.000,– van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere die op oudejaarsdag binnenkwam ligt er al een flinke bodem in het potje voor een ander, kleiner project dat we ook in 2021 willen uitvoeren.

In de vorige ‘recente ontwikkelingen’ schreven we over de verwerkingsruimte die in Namayingo gerealiseerd is. Zo’n zelfde voorziening willen we opzetten in Mayuge, ook binnen het werkgebied van onze partner Apiary Support Eastern Uganda.

We willen de degenen die ons de vliegende start hebben bezorgd, van harte bedanken!

Posted on