Recente ontwikkelingen: Mei 2021

Bees, Trees and 1000 Families

Nadat met de 6 partners een samenwerkingsovereenkomst is getekend, heeft de AFAS Foundation ons in de gelegenheid gesteld om een eerste betaling te doen. Sindsdien bruist het van de activiteiten in het verre Oeganda!

Het is niet mogelijk om in dit korte maandbericht de activiteiten van alle projecten te beschrijven, we lichten er daarom twee uit.

De medewerkers van de Gukwatamanzi Farmers uit Masindi hebben locaties gevonden voor de twee instructie-bijenstallen die ze gaan bouwen. Voor de bouw en de inrichting van de instructiestallen heeft men van ons een ‘technische handleiding’ ontvangen met de criteria waaraan de stallen en de bijenkasten moeten voldoen.

Hier komt één van de instructiestallen van Gukwatamanzi Farmers. Nog een hoop werk aan de winkel!

Onze partner Honey Pride Arua is inmiddels klaar met het vervaardigen van 20 moderne Kenyan Top Bar Hives, 10 zwermvangkasten en 10 korven van het lokale type. Dit wordt de inventaris van de instructie bijenstallen die men nog moet bouwen.

Klik hier voor de tussentijdse projectrapportage door Honey Pride Arua.

Verder zijn onze partners druk in de weer met het uitwerken van de beplantingsplannen die het bevorderen van biodiversiteit en het tegengaan van erosie tot doel hebben.

Daarover in het bericht van juni meer.

Posted on