Recente ontwikkelingen: April 2018

Eind maart zijn door onze partner Gulu Natural Honey 274 moderne Kenyan Top Bar Hives (KTB’s) afgeleverd bij de Diima Parish Park Site Association. In de eerste weken van april worden de kasten onder de gediplomeerde boeren/bijenhouders verdeeld.
Eind april verwachten we de rest van onze bestelling t.w.: 76 KTB’s en 50 sets bestaande uit een beroker, een imkeroverall, handschoenen, een kastbeitel en 2 luchtdichte emmers.

Een vrachtwagen vol.
Een vrachtwagen vol.

Na deze levering is het project in Diima afgerond.
Men beschikt over goed getrainde opleiders die voldoende toegerust zijn en bijna 500 boeren/bijenhouders hebben de door ons verzorgde opleidingen gevolgd.
Diima kan op eigen benen staan, met onze stichting als adviseur op de achtergrond.

Posted on