Recente ontwikkelingen: Augustus en September 2019

Project Arua

De afgelopen maanden is er veel overleg geweest over ons ambitieuze project om in het district Arua 2000 boerenfamilies te trainen in de basisvaardigheden van de bijenteelt en hen vervolgens te voorzien van beschermende kleding en gereedschap. De begroting is klaar en er is overleg geweest met PUM Netherlands Senior Experts over de missies die uitgevoerd moeten worden.

Op dit moment wordt de aanvraag bij PUM behandeld. Binnenkort verwachten we met dit project te kunnen starten.

Jinja Honey Pride

De stichting is ook begonnen aan een ander nieuw project, dit maal in het oosten van Uganda.

Als eerste stap is er in augustus j.l. in Bugiri een training verzorgd met 45 ervaren bijenhouders. Gedurende 3 dagen is de stof doorgenomen, is er in groepen gewerkt en zijn er contacten gelegd.

De 45 bijenhouders zijn op basis van kennis en geschiktheid geselecteerd uit de leden van een 10 tal bijenverenigingen in de wijde omtrek van Bugiri/Jinja.

Zij moeten t.z.t de kern gaan vormen van het opleidingsprogramma dat we op willen zetten voor 1000 boeren/bijenhouders in dit gedeelte van Oeganda.

22 augustus j.l. Opnieuw 45 trotse bijenhouders met hun certificaat.

Inmiddels hebben alle geslaagden ook het 33 pagina’s tellende ‘Jinja Honey Pride Beekeeping Manual’ ontvangen.’

Voor het eerst staat onze stichting aan de basis van een nieuwe coöperatie.

We hebben voor het Jinja Honey Pride project een manager aangesteld voor 2 dagen in de week. Mevrouw Maltina Nabeta gaat de coöperatie vorm geven, groepen organiseren, trainingslocaties zoeken en de contacten met de plaatselijke overheden onderhouden. Vanuit Nederland is dat heel lastig te doen.

Het vervolg van de trainingen in Bugeri/Jinja zal waarschijnlijk in februari 2020 plaats vinden, weer in het kader van een PUM-missie.

Even voorstellen. De vierde persoon van links is ‘onze’ Maltina Nabete

Voor het nieuwe project zullen we weer de nodige orders moeten plaatsen. Voor Jinja Honey Pride hebben we samenwerking gezocht met PEFO, een project dat wezen en kwetsbare jongeren opvangt en schoolt. Ook doet men fantastisch werk met oudere vrouwen.

Het PEFO bord aan de weg in de prachtig groene omgeving van Jinja.

PEFO beschikt over een aantal goed uitgeruste werkplaatsen. De komende tijd gaan tienermoeders voor ons bijenoveralls en handschoenen vervaardigen en jongens leren hoe ze moderne bijenkasten moeten timmeren.

Voor de oudere vrouwen, de ‘grannies’, zetten we een bijenstal op die bij moet dragen aan de eigen inkomsten van het project.

Secretaris Piet de Meester voert bij PEFO overleg over onze eerste order.

Donaties

Het doet ons goed dat ons werk in Oeganda van diverse kanten wordt gesteund. Soms hebben we zelf een actieve rol gehad in de fondswerving, soms zien we ook dat er spontaan een bedrag is bijgeschreven op onze rekening.

Hartverwarmend is dat steeds.

In september ontvingen we:

De familie G. van Gennep € 50,00
Protestantse Gemeente Oostkapelle € 225,75
Diaconie Protestantse Gemeente € 150,00

Hartelijk dank voor uw steun!

Op onze website leest u waaraan uw bijdrage wordt besteed.

Posted on