Recente ontwikkelingen: Mei en Juni 2019

Nieuwe projecten

Na afronding van de projecten in Diima/Karuma en Ajai Wildlife Reserve, zijn we druk bezig met het opzetten van 3 nieuwe projecten. Het meest vergevorderd zijn we met het project in District Arua, hoogstwaarschijnlijk weer in samenwerking met PUM Netherlands Senior Experts.

Het district Arua, net zo groot als de provincie Zuid-Holland, ligt in het uiterste noordwesten en staat te boek als een van de armste en minst ontwikkelde van Oeganda. Dit zijn de mensen die moeten leven van minder dan 1 dollar per dag. Het schort er aan alles. Onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer, schoon drinkwater en ook aan kennis van de bijenteelt. Exclusief de vluchtelingen uit Congo en Zuid Soedan wonen er in dit district ongeveer 800.000 mensen. De bijenteelt is voor velen een prachtige manier om aan de ergste armoede te ontsnappen.

Cursus in Ajai

Na de PUM-trainingen komt onze stichting in actie. We voorzien de coöperaties of de verenigingen waar de opgeleide bijenhouders lid van zijn van materialen. Zoals een set beschermende kleding en gereedschap ( imkeroveralls, handschoenen, laarzen, berokers, kastbeitels en luchtdichte emmers). Steeds één set per 5 leden.

Delen met de buren is een goede optie, de kleding en het gereedschap zijn niet dagelijks nodig. De goederen blijven eigendom van de vereniging of coöperatie. De stichting zorgt ook altijd voor certificaten, handboeken voor refractometers om het vochtgehalte van de honing vast te kunnen stellen. Verder is een verenigingsstal met KTBs een goede voorziening om de bijenteelt op moderne basis onder de knie te krijgen en ervaringen uit te wisselen.

Uit de eerdere projecten hebben we geleerd dat de planning nooit loopt zoals men zou willen. Daarom nemen we voor dit project ook 3 jaar de tijd, van 1 november 2019 tot 1 november 2022. De lat ligt hoog. We willen in die 3 jaar 2.000 boeren/bijenhouders trainen en voorzien van een basisuitrusting. Ook de coöperaties/verenigingen worden geholpen.

Door bijdragen van particulieren, acties, collectes in kerken en door de prachtige donatie van Blof, kunnen we inmiddels 500 boerenfamilies aan een beter bestaan helpen. Ook is er geld om 20 groepen uit te rusten met een bijenstal en het daarbij behorende gereedschap. De komende maanden gaan we fondsen benaderen om van 500 boerenfamilies te groeien naar de gewenste 2000.

De lat ligt hoog.

Maar we gaan ervoor!!!!!

———————————————————————————————

Begroting voor 500 boerenfamilies:

100 sets kleding en gereedschap à € 52,00 € 5.200,00

500 handboeken in eigen taal à € 2,50 € 1.250,00

Certificaten en lesmateriaal € 1.000,00

80 Bijenkasten (KTBs) à € 21,00 € 1.680,00

20 refractometers voor groepen à € 24,00 € 480,00

Nader te bepalen uitgaven € 390,00

—————-

Totaal € 10.000,00

———————————————————————————————-

Posted on