Recente ontwikkelingen: April 2022

Timmerwerkplaats voor ASEU

Onze satellietorganisatie Apiary Support Eastern Uganda (ASEU) is in april gestart met het opzetten van een eigen timmerwerkplaats. Hier zullen met name moderne bijenkasten van het type Kenyan Top Bar (KTB) worden vervaardigd, deels voor eigen gebruik maar ook voor de handel.

Er is inmiddels een ervaren timmerman aangetrokken die ook een aantal jongeren zal opleiden.

ASEU moet op termijn onafhankelijk worden van financiële steun uit Nederland en een timmerwerkplaats kan daar een grote rol in spelen. Het opzetten van deze nieuwe voorziening is mogelijk gemaakt door de AFAS Foundation, die we daarvoor hartelijk willen bedanken.

De eerste order voor 40 KTB’s is inmiddels binnen en wel van Lisa Honey Pride Mayuge LTD, een van de partners in ons afgeronde programma ‘Bees, Trees and 1000 Families’.

De KTB’s worden verkocht voor een prijs van rond de 25 euro met een winstmarge van 15 – 20%.

Onze stichting heeft al eerder ervaring opgedaan met het in grote aantallen vervaardigen van moderne KTB’s. De foto is gemaakt bij Honey Pride Arua, ook partner in het 1000 families project.

Zo zal het er binnenkort ook bij ASEU uitzien.

Posted on