Recente ontwikkelingen: Juni 2020

Apiary Support Eastern Uganda, ASEU

Nu sinds half juni de situatie in Oeganda weer redelijk is genormaliseerd, is ASEU bezig met het verder uitbouwen van het netwerk. In een gebied van plm. 4.500 km2 (anderhalf maal de grootte van Zeeland) worden er groepen gevormd waar uiteraard ook bestuursleden voor nodig zijn. Dit proces gaat in Oeganda heel democratisch. Men overlegt net zo lang totdat er consensus is.

Bijeenkomst van ASEU in Mayuge, maart 2020
Uiteindelijk moeten alle functies ingevuld zijn.

In Mayuge is het organisatorisch voor elkaar net als in veel andere plaatsen. Maar er moet ook nog veel gebeuren.

Aan de groepen wordt gevraagd om 2 of 3 ervaren bijenhouders te selecteren die mee mogen doen aan het ‘Train de Trainer’ programma dat we eind van dit jaar op 8 verschillende plaatsen gaan verzorgen.

De ‘trainers’ moeten ervaring hebben met de moderne KTB kast, moeten ten minste de middelbare school hebben afgerond en – indien mogelijk- ervaring hebben met het omgaan met groepen.

Dit najaar willen we plm. 120 trainers opleiden, die dan vervolgens hun eigen mensen gaan trainen. Uiteindelijk willen we met dit programma 2.000 – 2.500 arme boeren de kennis bijbrengen die hen de mogelijkheid biedt om aan een beter bestaan te werken.

Onze stichting verstrekt sets beschermende kleding en gereedschap aan de groepen die volgens het bibliotheek systeem worden uitgeleend aan de leden.

We leiden op, we faciliteren, maar een punt van zorg is lang geweest waar ‘onze’ imkers een faire prijs voor hun honing kunnen krijgen.

In Oeganda trekken louche handelaren rond die misbruik proberen te maken van de armoede die er vaak is. Men heeft geen geld, maar wel een emmer honing die dan veel te goedkoop wordt verkocht.

We zijn heel blij dat ASEU een overeenkomst heeft gesloten met Dr. Wilfred Opio Wanyama. Dr. Opio zal in het werkgebied van ASEU 4 verwerkingsruimtes realiseren waar honing tegen een nette prijs zal worden ingekocht.

Hiermee is de keten gesloten.

De boeren/bijenhouders krijgen een opleiding, ze kunnen uitrusting lenen bij hun groep en kunnen straks hun honing kwijt bij een betrouwbare handelaar.

We willen hierbij een compliment maken aan manager Maltina Nabete die er in geslaagd is om van ASEU een solide organisatie te maken. Met Maltina hebben we intensief en prettig contact, zij is ons bruggenhoofd in Oeganda.

Well done dear Maltina!
Well done dear Maltina!

Hans Blankert Fonds, HBF

Het eerder genoemde ‘Train de Trainer’ programma zal weer worden uitgevoerd in het kader van een uitzending door PUM Netherlands Senior Experts. Aan het aan PUM gelieerde HBF hebben we een bijdrage gevraagd om trainingsapparatuur en handboeken aan te kunnen schaffen.

Daarop is een positieve reactie gekomen. Het HBF betaalt 60% van de aankoopkosten voor een laptop, projector, generator, verlengkabel, stabilisator, power bank en 200 handboeken. Onze stichting draagt de resterende 40% bij.

Bij deze bedanken we het Hans Blankert Fonds voor het in ons gestelde vertrouwen.

Posted on