Recente ontwikkelingen: Februari 2024

Apiary Support Eastern Uganda (ASEU)

Onze satelliet organisatie ASEU heeft een werkgebied tussen Busia aan de grens met Kenia en Jinja aan het Victoriameer waar de Nijl ontspringt. We moeten denken aan een gebied ter grootte van twee maal Zeeland.

In de praktijk blijken de afstanden een enorm probleem. De wegen zijn slecht en openbaar vervoer is een probleem. ASEU heeft aan ons de vraag voorgelegd om de hoofdactiviteiten te verplaatsen van Busia naar Jinja. In Busia kan dan wellicht een dependance blijven.

Ons bestuur heeft besloten om mee te gaan in de wens van ASEU. Zowel voorzitter Theo Sinke als secretaris Piet de Meester hebben ter plekke in Jinja een aantal mogelijke locaties bezocht. Uiteindelijk zijn we enthousiast over een pand in Bugembe, oostelijk van Jinja. Hier zouden een flink aantal ASEU activiteiten kunnen worden uitgevoerd.

Inmiddels is er een huuroptie gevestigd op het pand en wordt onderhandeld over de huur tot 1 juni 2025. Dit geeft ruimte om de plannen verder uit te werken.

Fondswerving

Onze stichting is bezig met de fondswerving voor een drietal projecten, waarover we al eerder hebben geschreven. Het gaat om projecten voor imkers met een beperking en de opleiding van straatkinderen tot bijenhouder, hovenier en/of timmerman.

Inmiddels zijn er van diverse grote fondsen toezeggingen gekomen. Daar zijn we heel blij mee. Maar we willen hier ook onze Walcherse vrienden in het zonnetje zetten. Van zowel de PKN Serooskerke als van de St. Ontwikkelingssamenwerking Veere ontvingen we opnieuw donaties.

Buren, bedankt!

Posted on