Recente ontwikkelingen: September 2022

Precious Life Foundation of Africa (PLFA)

Op 5 september zijn in Karuma de opleidingen haarverzorging, kleermaken en catering van start gegaan met 40 deelnemers.

De eerste dag was wat chaotisch omdat er ook geïnteresseerden op kwamen dagen die niet de aanmeldprocedure hadden doorlopen. En die aanmeldprocedure is streng; we moeten er zeker van zijn dat de deelnemers een eigen motivatie hebben om voor een andere toekomst te kiezen, en niet komen voor de gratis maaltijden en de dagvergoeding.

Lunch tijdens de eerste cursusdag op 5 september

Inmiddels is de rust weergekeerd en verlopen de opleidingen naar wens.

Half december is de huidige groep klaar met de opleiding zodat PLFA in januari weer met een nieuwe groep van 40 kan beginnen. De start van de opleiding bijenhouden is afhankelijk van het beschikbaar komen van een geschikte ruimte. De komende maanden hopen we daar meer duidelijkheid over te kunnen geven

Half oktober gaat onze voorzitter Theo Sinke voor PLFA 2 maal een training ‘Succesvol Ondernemen’ verzorgen. Deze training is bestemd voor de cursisten die een eigen bedrijf willen opzetten. Theo doet deze cursus ook nog een keer in Mayuge voor onze zusterorganisatie Apiary Support Eastern Uganda. Met de directeur van PLFA Mw. Grace Alezoyo is er wekelijks contact en we hebben er alle vertrouwen in dat dit project uit zal groeien tot iets moois.

Vanaf begin november zal secretaris Piet de Meester een half jaar in Oeganda aanwezig zijn om het project verder te begeleiden.

Apiary Support Eastern Uganda (ASEU)

Door donaties hebben we ASEU in de gelegenheid kunnen stellen om een professionele presentatie te ontwikkelen.

Voor het eerst heeft ASEU begin september met het nieuwe materiaal voor de dag kunnen komen op een Fair in Namayingo. De belangstelling was goed. Bijgaande foto’s geven een impressie.

Donaties

Er gaat geen maand voorbij of we krijgen donaties op onze rekening gestort. Dit geeft veel motivatie om door te gaan met ons werk in Oeganda.

Dijkwel Auto Shopping Centre, familie V. uit Serooskerke, Imkerij Poppendamme en de Diaconie van de Protestantse Gemeente Borssele:

Ontzettend bedankt voor jullie bijdrage!

Posted on