Recente ontwikkelingen: Augustus en September 2019

Project Arua

De afgelopen maanden is er veel overleg geweest over ons ambitieuze project om in het district Arua 2000 boerenfamilies te trainen in de basisvaardigheden van de bijenteelt en hen vervolgens te voorzien van beschermende kleding en gereedschap. De begroting is klaar en er is overleg geweest met PUM Netherlands Senior Experts over de missies die uitgevoerd moeten worden.

Op dit moment wordt de aanvraag bij PUM behandeld. Binnenkort verwachten we met dit project te kunnen starten.

Jinja Honey Pride

De stichting is ook begonnen aan een ander nieuw project, dit maal in het oosten van Uganda.

Als eerste stap is er in augustus j.l. in Bugiri een training verzorgd met 45 ervaren bijenhouders. Gedurende 3 dagen is de stof doorgenomen, is er in groepen gewerkt en zijn er contacten gelegd.

De 45 bijenhouders zijn op basis van kennis en geschiktheid geselecteerd uit de leden van een 10 tal bijenverenigingen in de wijde omtrek van Bugiri/Jinja.

Zij moeten t.z.t de kern gaan vormen van het opleidingsprogramma dat we op willen zetten voor 1000 boeren/bijenhouders in dit gedeelte van Oeganda.

22 augustus j.l. Opnieuw 45 trotse bijenhouders met hun certificaat.

Inmiddels hebben alle geslaagden ook het 33 pagina’s tellende ‘Jinja Honey Pride Beekeeping Manual’ ontvangen.’

Voor het eerst staat onze stichting aan de basis van een nieuwe coöperatie.

We hebben voor het Jinja Honey Pride project een manager aangesteld voor 2 dagen in de week. Mevrouw Maltina Nabeta gaat de coöperatie vorm geven, groepen organiseren, trainingslocaties zoeken en de contacten met de plaatselijke overheden onderhouden. Vanuit Nederland is dat heel lastig te doen.

Het vervolg van de trainingen in Bugeri/Jinja zal waarschijnlijk in februari 2020 plaats vinden, weer in het kader van een PUM-missie.

Even voorstellen. De vierde persoon van links is ‘onze’ Maltina Nabete

Voor het nieuwe project zullen we weer de nodige orders moeten plaatsen. Voor Jinja Honey Pride hebben we samenwerking gezocht met PEFO, een project dat wezen en kwetsbare jongeren opvangt en schoolt. Ook doet men fantastisch werk met oudere vrouwen.

Het PEFO bord aan de weg in de prachtig groene omgeving van Jinja.

PEFO beschikt over een aantal goed uitgeruste werkplaatsen. De komende tijd gaan tienermoeders voor ons bijenoveralls en handschoenen vervaardigen en jongens leren hoe ze moderne bijenkasten moeten timmeren.

Voor de oudere vrouwen, de ‘grannies’, zetten we een bijenstal op die bij moet dragen aan de eigen inkomsten van het project.

Secretaris Piet de Meester voert bij PEFO overleg over onze eerste order.

Donaties

Het doet ons goed dat ons werk in Oeganda van diverse kanten wordt gesteund. Soms hebben we zelf een actieve rol gehad in de fondswerving, soms zien we ook dat er spontaan een bedrag is bijgeschreven op onze rekening.

Hartverwarmend is dat steeds.

In september ontvingen we:

De familie G. van Gennep € 50,00
Protestantse Gemeente Oostkapelle € 225,75
Diaconie Protestantse Gemeente € 150,00

Hartelijk dank voor uw steun!

Op onze website leest u waaraan uw bijdrage wordt besteed.

Posted on

Recente ontwikkelingen: Mei en Juni 2019

Nieuwe projecten

Na afronding van de projecten in Diima/Karuma en Ajai Wildlife Reserve, zijn we druk bezig met het opzetten van 3 nieuwe projecten. Het meest vergevorderd zijn we met het project in District Arua, hoogstwaarschijnlijk weer in samenwerking met PUM Netherlands Senior Experts.

Het district Arua, net zo groot als de provincie Zuid-Holland, ligt in het uiterste noordwesten en staat te boek als een van de armste en minst ontwikkelde van Oeganda. Dit zijn de mensen die moeten leven van minder dan 1 dollar per dag. Het schort er aan alles. Onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer, schoon drinkwater en ook aan kennis van de bijenteelt. Exclusief de vluchtelingen uit Congo en Zuid Soedan wonen er in dit district ongeveer 800.000 mensen. De bijenteelt is voor velen een prachtige manier om aan de ergste armoede te ontsnappen.

Cursus in Ajai

Na de PUM-trainingen komt onze stichting in actie. We voorzien de coöperaties of de verenigingen waar de opgeleide bijenhouders lid van zijn van materialen. Zoals een set beschermende kleding en gereedschap ( imkeroveralls, handschoenen, laarzen, berokers, kastbeitels en luchtdichte emmers). Steeds één set per 5 leden.

Delen met de buren is een goede optie, de kleding en het gereedschap zijn niet dagelijks nodig. De goederen blijven eigendom van de vereniging of coöperatie. De stichting zorgt ook altijd voor certificaten, handboeken voor refractometers om het vochtgehalte van de honing vast te kunnen stellen. Verder is een verenigingsstal met KTBs een goede voorziening om de bijenteelt op moderne basis onder de knie te krijgen en ervaringen uit te wisselen.

Uit de eerdere projecten hebben we geleerd dat de planning nooit loopt zoals men zou willen. Daarom nemen we voor dit project ook 3 jaar de tijd, van 1 november 2019 tot 1 november 2022. De lat ligt hoog. We willen in die 3 jaar 2.000 boeren/bijenhouders trainen en voorzien van een basisuitrusting. Ook de coöperaties/verenigingen worden geholpen.

Door bijdragen van particulieren, acties, collectes in kerken en door de prachtige donatie van Blof, kunnen we inmiddels 500 boerenfamilies aan een beter bestaan helpen. Ook is er geld om 20 groepen uit te rusten met een bijenstal en het daarbij behorende gereedschap. De komende maanden gaan we fondsen benaderen om van 500 boerenfamilies te groeien naar de gewenste 2000.

De lat ligt hoog.

Maar we gaan ervoor!!!!!

———————————————————————————————

Begroting voor 500 boerenfamilies:

100 sets kleding en gereedschap à € 52,00 € 5.200,00

500 handboeken in eigen taal à € 2,50 € 1.250,00

Certificaten en lesmateriaal € 1.000,00

80 Bijenkasten (KTBs) à € 21,00 € 1.680,00

20 refractometers voor groepen à € 24,00 € 480,00

Nader te bepalen uitgaven € 390,00

—————-

Totaal € 10.000,00

———————————————————————————————-

Posted on

Recente ontwikkelingen: Maart en April 2019

Presentaties bij imkersverenigingen

Het is altijd leuk om iets over ons werk in Oeganda te laten zien aan Nederlandse imkercollega’s. Het houden van bijen in de tropen is zo ontzettend anders dan hier en er is dus altijd volop stof voor discussie.
Op dinsdag 9 april waren we te gast bij de Imkervereniging Walcheren en 3 dagen later bij de imkers van West-Zeeuws Vlaanderen in Hoofdplaat.
Inmiddels hebben 2 andere imkerverenigingen zich gemeld voor presentaties dit najaar.

Actie Imkerij Poppendamme

Sinds kort tijd heeft onze stichting een kleine presentatie in de exporuimte van Imkerij Poppendamme (Grijpskerke, Walcheren)
Met teksten en foto’s wordt iets verteld over het werk van de stichting.
Bezoekers die dat willen kunnen een kleine bijdrage doneren. Met het geld laat de stichting in Oeganda weer moderne bijenkasten,  imkeroveralls, berokers, handschoenen, kastbeitels en bijenborstels maken.
De gulle gevers wordt gevraagd om hun mailadres achter te laten zodat we hen in november kunnen informeren over de opbrengst van de actie en wat we met de bijdragen van de bezoekers van de imkerij hebben gedaan.

De presentatie bij de Imkerij.

BLØF

Zeelands trots, popgroep BLØF, heeft al jaren het Umoja Fonds waarmee de bandleden projecten in ontwikkelingslanden steunen (www.umojafonds.nl)
Onlangs ontvingen we een prachtige donatie van € 5.000,00 van dit fonds!
Hierdoor kunnen we weer honderden arme boerenfamilies opleiden en voorzien van beschermende kleding en gereedschap.
Binnenkort gaan we op bezoek bij de band om iets meer te vertellen over ons werk in Oeganda, maar bij deze willen we Bas, Peter, Norman en Pascal alvast ontzettend bedanken voor hun bijdrage.

Heren, bedankt!
Posted on

Recente ontwikkelingen: Februari 2019

Presentatie PKN Nieuwdorp

Op zondag 17 februari waren we te gast in de Bethel-kerk in Nieuwdorp om daar tijdens de dienst wat te vertellen en te laten zien over ons werk in Oeganda. Aansluitend werd er voor onze stichting gecollecteerd.

We willen PKN-gemeente Nieuwdorp van harte bedanken voor de € 145,00 die we mochten ontvangen.

Project Ajai Wildlife Reserve

Dit succesvolle project (zie januari 2019) kunnen we opnieuw steunen. Dank zij een bijdrage van een particulier kunnen we alle 24 groepen voorzien van een refractometer. Voor meer info over de refractometer, zie december 2018.

Project Dima/Karuma

Dit project heeft in 2017 en 2018 veel van onze energie gevraagd, maar is nu helemaal afgerond. Honderden boeren hebben kennis van de bijenteelt met de moderne Kenyan Top Bar bijenkast (KTB).

De organisatie beschikt over trainers die uitgerust zijn met handboeken en apparatuur om zelf de cursussen te kunnen verzorgen. Verder verstrekten we 500 KTB’s, en een grote hoeveelheid imkeroveralls, berokers, emmers, en ander materiaal.

Voor ons was Diima/Karuma het eerste echt grote project en daar hebben we veel van geleerd. In ons enthousiasme dachten we dit project in 1 jaar af te kunnen ronden, uiteindelijk is het 2 jaar en 2 maanden geworden.

We blijven natuurlijk contact houden met Diima/Karuma, maar onze steun gaat voortaan naar andere projecten.

Even stilstaan bij het afscheid van al die mooie mensen in Diima/Karuma
Posted on

Recente ontwikkelingen: Januari 2019

Ajai Wildlife Reserve

 

In het kader van een PUM Netherlands Senior Experts missie hebben we weer trainingen verzorgd in dorpen rond het Ajai Wildlife Reserve. Deze omgeving staat te boek als een van de armste en minst ontwikkelde van Oeganda. Dit zijn de mensen die moeten leven van minder dan 1 dollar per dag. Het schort er aan alles. Onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer, schoon drinkwater en ook aan kennis van de bijenteelt.

 

Zoals altijd werden de trainingen weer goed bezocht:

 

23 januari Pawor, basistraining 1 + 2, 51 deelnemers
24 januari Pawor, basistraining 3+ 4, 72 deelnemers
28 januari Okolo, basistraining 1 + 2, 52 deelnemers
29 januari Okolo, basistraining 3 + 4, 46 deelnemers
31 januari Inde/Degia voortgezette training 5 + 6, 43 deelnemers.

 

Wederom volle zalen
Samen met onze partner Honey Pride Arua Ltd. is een lease project opgezet waar 300 boeren/bijenhouders aan deel kunnen nemen. Het is een kopie van het programma dat onze stichting in 2017 met veel succes heeft opgezet in Diima/Karuma.

 

De getekende lease-contracten worden opgehaald.
De financiering komt van het Micro-finance Support Centre, een overheidsinstituut. Door deze financiering kunnen nu 1900 moderne Kenyan Top Bar Hives (KTB’s) worden vervaardigd.

 

1900 KTBs is een enorme bestelling voor de lokale timmerfabriek.

In het leaseprogramma zitten ook 300 imkeroveralls, berokers, handschoenen, laarzen, kastbeitels en luchtdichte emmers.

Onze stichting zorgt voor de certificaten en 300 handboeken in de eigen taal.

 

Voor veel van deze mensen is het de eerste keer dat ze een certificaat ontvangen.

Over verdere steun aan dit succesvolle programma zal het bestuur binnenkort beslissen. We weten in ieder geval dat weer 300 boerenfamilies in Oeganda een beter bestaan tegemoet gaan.

Posted on

Recente ontwikkelingen: December 2018

In huiselijk kring is december vaak een maand met onverwachte geschenken. Met Sinterklaas en Kerst laten we ons graag verrassen. Voor onze stichting was december ook een maand met een aantal prettige verassingen:

Lange Jan Project.

De kerken onder de Lange Jan in Middelburg (Nieuwe Kerk, Koorkerk en Wandelkerk) organiseren gedurende het jaar allerlei activiteiten. Tentoonstellingen, concerten, meditatieve momenten, enz.

Soms moeten bezoekers entree betalen, soms wordt er gecollecteerd en de opbrengst wordt aan het eind van het jaar verdeeld over een aantal goede doelen.

In december ontving onze stichting van het Lange Jan Project een prachtige donatie van  € 400,00.

We gebruiken de bijdrage voor de trainingen bij het Aija Wildlife Reserve in Noordwest Oeganda.

Gespreksgroep Koorkerk

De plm. 15 leden van de gespreksgroep leggen bij iedere bijeenkomst een klein bedrag in voor een ‘goed doel’.

We ontvingen van de gespreksgroep een bijdrage van € 140,00 waarvan we 2 refractometers hebben gekocht.

Een refractometer in actie.

Met een refractometer kan het vochtgehalte van honing worden bepaald.

De meters gaan in januari mee naar het Ajai Wildlife Reserve waar ze gebruikt gaan worden bij de kwaliteitsverbetering van honing. ‘Droge’ honing levert een betere prijs op.

Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere

Al eerder ontvingen we van deze stichting een donatie en ook dit jaar kwam er uit Veere een prachtig kerstcadeau. Met de € 600,00 die we ontvangen hebben, kunnen we weer een flink aantal arme boeren opleiden en van beschermende kleding en gereedschap voorzien.

Namens onze vrienden in Oeganda, hartelijk dank voor deze mooie december-geschenken.

Posted on

Recente ontwikkelingen: November 2018

Goede Doelenmarkt Serooskerke

Op zaterdag 3 november was onze stichting met een stand aanwezig op de Goede Doelenmarkt in Serooskerke. De markt wordt georganiseerd door de Commissie Missionaire Arbeid Buitenland binnen de PKN Serooskerke. Onze voorzitter dhr. Theo Sinke is actief binnen het kerkelijk leven in Serooskerke en hij heeft de Commissie Missionaire Arbeid kunnen overtuigen van het belang van ons werk in Uganda. De markt heeft het fantastische bedrag van € 2.300,– opgebracht.

De foto toont onze stand op de markt. Links voorzitter Theo Sinke, rechts secretaris Piet de Meester. In het midden dhr. Kees Wattel die voor ons een echte Kenian Top Bar Hive (KTB) heeft gemaakt. Kees, hartelijk dank daarvoor. De KTB zal volgend jaar gebruikt worden tijdens een fondswervingsactie bij Imkerij Poppendamme in Grijpskerke.

Kerkdienst PKN Serooskerke

Tijdens de kerkdienst op zondag 4 november in Serooskerke hebben we een korte presentatie gehouden over onze activiteiten in Noord-Uganda. Na de presentatie is er voor onze stichting gecollecteerd, met als resultaat een mooi bedrag van €340,–. Hier kunnen we weer een aantal boerenfamilies van gereedschap en uitrusting voorzien.

Start project Kicwabogingo

In februari van dit jaar hebben we trainingen verzorgd in Kicwabogingo. (Zie recente ontwikkelingen Februari 2018) Op 2 verschillende locaties is de 2-daagse basiscursus uitgevoerd. De vereniging telt 163 leden, verdeeld over 8 groepen. Aan liefst 103 bijenhouders konden we in februari het certificaat uitreikend dat toegang geeft tot de vervolgcursus ‘Werken met de KTB’.

Inmiddels heeft de stichting voldoende middelen om de groepen van gereedschap en uitrusting te voorzien. We bestelden 20 sets bestaande uit: een imkeroverall, een beroker, een paar handschoenen, een paar laarzen, een kastbeitel en twee luchtdichte emmers. De goederen blijven eigendom van de vereniging en ook hier moet men weer delen met de buren. Een leaseproject met KTB’s voor de Kicwabogingo Beekeeping Association is in voorbereiding.

Posted on

Recente ontwikkelingen: Oktober 2018

 
Het stevige gesprek in Karuma (zie recente ontwikkelingen Augustus 2018) heeft geholpen. Geheel volgens afspraak ontvingen we van de coöperatie Gulu Natural Honey een overzicht van de stand van zaken rond de orders die we geplaatst hebben voor het project bij Diima Beekeepers Association.
We zijn blij dat het project weer loopt en vertrouwen erop dat alle bestellingen aan eind van dit jaar geleverd zullen zijn.
Posted on

Recente ontwikkelingen: September 2018

Project Ajai Wildlife Reserve

Honey Pride Arua Ltd. start binnenkort met een leaseproject voor 420 KTB’s.

De KTB’s zijn al aanwezig, maar door verschillende oorzaken waren de kasten nauwelijks bevolkt. Een lege kast levert niks op, verhuren is dan een veel betere optie. Het bedrijf verdient de investering terug en de bijenhouders kunnen beschikken over modern kastmateriaal.

Voor dit leaseproject komen de 71 bijenhouders in aanmerking die in augustus in Ipile de basistraining hebben gedaan. Onze stichting haakt hier op in door de 4 groepen waar de 71 geslaagden bij aangesloten zijn, te voorzien van beschermende kleding en gereedschap.

Kleding en gereedschap heb je als bijenhouder niet dagelijks nodig. Eén set per 6 leden is voldoende. Het bestuur van de groepen zorgt voor het beheer en de uitgifte.

We bestelden:

30 bijenoveralls (3 maten)

30 paar handschoenen

30 paar laarzen

30 berokers

30 kastbeitels

30 bijenborstels

60 luchtdichte emmers.

Behalve de laarzen en de emmers, wordt alles in Arua en omgeving vervaardigd.

Zo moet het. Een fraaie presentatie op de Bijenmarkt in Kampala
Posted on

Recente ontwikkelingen: Augustus 2018

Project Ajai Wildlife Reserve

In augustus hebben we voor het eerst trainingen verzorgd bij ons nieuwe project, de dorpen rondom het Ajai Wildlife Reserve in noordwest Oeganda.

De samenwerkende bijenteeltorganisaties beschikken inmiddels over goede apparatuur om op een professionele wijze trainingen te verzorgen.

Het programma ‘Train de Trainers’ is nog niet zo ver dat we het helemaal kunnen loslaten. De trainingen in Ipile (midden in het park) waren weer mogelijk in het kader van een PUM-missie.

Slechts 1 lege stoel

Aan bod kwamen de onderdelen Biologie, Ziektes en Plagen, Onderhoud Bijenstand en de Jaarkalender. De belangstelling was weer geweldig.

Maandag 20 augustus hadden we 72 cursisten, dinsdag de 21e maar liefst 103. Aan het eind van de middag konden 71 gelukkige bijenhouders hun certificaat in ontvangst nemen.

71 trotse geslaagden

Het certificaat geeft recht op toegang tot de 1-daagse vervolgcursus ‘Werken met de Kenyan Top Bar Hive’ (KTB). Vermoedelijk vindt de vervolgcursus in december plaats. Dan worden er waarschijnlijk ook trainingen gegeven in Ogoko en Utrutru.

Project Diima Parish Park Site Association

Soms gaan zaken in Uganda wel eens anders dan je zou willen.

We kregen berichten dat onze bestellingen bij de Coöperatie Gulu Natural Honey (GNH) niet volgens het overeengekomen schema werden uitgevoerd. Sommige KTB’s waren incompleet en de opmerkingen daarover werden niet adequaat afgehandeld. Ook over de verdere communicatie waren er serieuze klachten.

Op zaterdag 25 augustus hebben we in Karuma met alle betrokken partijen gesproken.

Een stevig gesprek in Karuma

Er vielen stevige woorden, maar de lucht is wel geklaard. Gulu Natural Honey gaat nu iedere 2 weken een deel van de bestellingen afleveren.

Nieuw is dat GNH en Diima elk kwartaal gezamenlijk aan onze stichting zullen rapporteren. Door de strubbelingen verwachten we dit project nu pas eind 2018 helemaal af te kunnen ronden.

Posted on

Recente ontwikkelingen: Juni 2018

De stichting is begonnen met een nieuw project in de omgeving van Arua, een vrij grote plaats in het noordwesten van Oeganda. De activiteiten zijn gericht op de inwoners van de dorpen rondom het betrekkelijk kleine Ajai Wildlife Reserve.

Rondom het park zullen een groot aantal bijenstanden worden opgezet, dit in samenwerking met Honey Pride Arua Ltd. en the Uganda Wildlife Authorety.

Er zijn inmiddels 25 Beekeeping Associations opgezet waaronder 4 jongeren groepen. In januari j.l. zijn de voorbereidingen voor dit project getroffenen en in augustus volgen de trainingen. De jongeren groepen zijn als eerste aan de beurt.

We zullen hier weer de vertrouwde 2-daagse basiscursus en de 1-daagse cursus ‘Werken met de Kenyan Top Bar Hive’ gaan uitvoeren. Ook een workshop ‘Train de trainer’ staat op het programma.

Door een donatie van het Hans Blankert Fonds beschikken de Associations inmiddels over een Epson projector, een Dell laptop, een 3 KVA generator en bijbehorende zaken als een verlengsnoer en een stabilisator. In de toekomst kunnen Associations rondom het Ajai park de trainingen dus zelf uitvoeren!

Op vrijdag 1 juni was er een samenzang in de PKN-kerk in Serooskerke. Tijdens de dienst is er gecollecteerd voor onze stichting en de collecte heeft het mooie bedrag van € 270,–opgebracht. We moeten nog bespreken waaraan we het bedrag gaan besteden, maar bij deze willen we de gemeenteleden van de PKN Serooskerke alvast van harte bedanken voor hun bijdrage.

 

Posted on

Recente ontwikkelingen: April 2018

Eind maart zijn door onze partner Gulu Natural Honey 274 moderne Kenyan Top Bar Hives (KTB’s) afgeleverd bij de Diima Parish Park Site Association. In de eerste weken van april worden de kasten onder de gediplomeerde boeren/bijenhouders verdeeld.
Eind april verwachten we de rest van onze bestelling t.w.: 76 KTB’s en 50 sets bestaande uit een beroker, een imkeroverall, handschoenen, een kastbeitel en 2 luchtdichte emmers.

Een vrachtwagen vol.
Een vrachtwagen vol.

Na deze levering is het project in Diima afgerond.
Men beschikt over goed getrainde opleiders die voldoende toegerust zijn en bijna 500 boeren/bijenhouders hebben de door ons verzorgde opleidingen gevolgd.
Diima kan op eigen benen staan, met onze stichting als adviseur op de achtergrond.

Posted on

Recente ontwikkelingen: Maart 2018

Piet de Meester en Chiel Versluijs
Piet de Meester en Chiel Versluijs

Onze stichting heeft van de Imkershop uit Middelburg een pakket nieuwe imkerkleding gekregen. Het gaat om handschoenen, imkerjacks en losse kappen.

We zullen de kleding doorgeven aan het nieuwe project bij de Kicwabogingo Parish Beekeepers Association.

We bedanken eigenaar Chiel Versluijs en het team van de Imkershop hartelijk voor deze mooie geste.

Posted on

Recente ontwikkelingen: Februari 2018

In februari zijn de trainingen begonnen bij de Kicwabogingo Parish Beekeepers Association.

Op 2 verschillende locaties is de 2-daagse basiscursus uitgevoerd. De vereniging telt 163 leden, verdeeld over 8 groepen.

Uitreiking certificaten in Kicwabogingo
Uitreiking certificaten door de lokale hoogwaardigheidsbekleders

Maar liefst 103 leden hebben aan het eind van de cursus een certificaat gekregen dat toegang geeft tot de vervolgopleiding ‘Werken met de Kenyan Top Bar Hive’.

De vervolgopleiding wordt verzorgd door opgeleide instructeurs van de nabij gelegen Diima Parish Park Site Association. Zie verder bij ‘Projecten’.

Posted on

Recente ontwikkelingen: Januari 2018 deel 2

Deze maand heeft de Diima Parish Park Site Association van onze stichting een nieuwe laptop gekregen. De laptop vervangt een oude die kuren ging vertonen.

Daarmee is men nu volledig uitgerust om zelf cursussen te kunnen verzorgen.

Een nieuwe aptop voor Diima
Een nieuwe laptop voor Diima

Diima heeft nu opgeleide instructeurs, alle 21 groepen bezitten lesboeken, er is een projector en een aggregaat.

Onze stichting blijft wel betrokken bij het lopende lease-programma, maar de trainingen doet men voortaan zelf.

Leaseovereenkomst
Leaseovereenkomst

De eerste leaseovereenkomsten in Diima zijn in januari 2018 getekend!

Posted on

Recente ontwikkelingen: Januari 2018

Ter gelegenheid van een verjaardagsfeest in Biggekerke is er een inzamelingsactie gehouden voor onze stichting.

Die actie heeft maar liefst € 810,00 opgebracht.

Met dit bedrag kunnen we ter plekke heel veel doen. Bijvoorbeeld: een timmerman in Gulu 40 moderne Kenyan Top Bar Hives laten maken, of bij een lokale kleermaker 115 paar imkerhandschoenen bestellen, of bij de smid 70 berokers.

Alle gulle gevers; van harte bedankt voor jullie prachtige bijdrage!

Posted on

Recente ontwikkelingen – December 2017

De stichting is gestart met een lease project in samenwerking met de coöperatie Gulu Natural Honey en de Diima Parish Park Site Association. Bijenhouders die de opleiding hebben afgerond worden gelegenheid gesteld om moderne bijenkasten (Kenyan Top Bar Hives) en gereedschap/kleding te leasen.

Bijenhouders die op een meer bedrijfsmatige willen werken, moeten ervaren dat je als ondernemer eerst moet investeren voordat er iets verdiend kan worden. Geld om apparatuur en gereedschap te kopen, heeft bijna niemand in ons werkgebied.

Het lease project verschaft de middelen om goede kasten en uitrusting aan te schaffen en de bijenhouders lossen de lening in 2 jaar af door honing in te leveren.

Zie voor meer informatie de pagina over ons Lease Project

Posted on

Recente ontwikkelingen- November 2017

Door de bijdragen van de Hofstee Stichting en het Rabobank Foundation Medewerkers Fonds hebben we weer orders kunnen plaatsten bij timmerbedrijfjes, kleermakers en smeden in Gulu en in de omgeving van Diima.

Het gaat om 350 Kenyan Top Bar Hives (KTB) 50 stuks imkers overalls, 50 paar handschoenen, 50 berokers, 50 paar laarzen, 50 kastbeitels en 100 luchtdichte emmers. De KTB’s worden verstrekt aan bijenhouders die met succes de tweedaagse basiscursus én de eendaagse cursus ‘Werken met de KTB’ hebben afgerond.

De kleding en gereedschap wordt via de Diima Parish Park Site Association verdeeld onder de leden. Per 4 à 5 families wordt een set ter beschikking gesteld. Imkerkleding en gereedschap is niet dagelijks nodig. Delen met de buren is een goede optie.

Op 21 november hebben voorzitter Theo Sinke en secretaris Piet de Meester een voordracht over ons werk verzorgd voor de PKN in Vrouwenpolder. Het was een geanimeerde bijeenkomst.

Inmiddels hebben we van PKN Vrouwenpolder een donatie van € 50,00 ontvangen.

Waarvoor onze dank.

Posted on

Recente ontwikkelingen – Oktober 2017

De stichting ontvangt niet alleen flinke bijdragen, maar soms ook kleine.

Die zijn natuurlijk ook uiterst welkom.

We werden blij verrast door de bijdrage van € 75,00 van de familie Karssen, bijenhouders in de Betuwe. De familie stond 10% van de honingopbrengst van dit seizoen af aan onze stichting.

Oeganda is een arm land, met –in onze ogen- relatief kleine bedragen, kan men daar veel doen. Met de bijdrage van €75,00 kunnen we weer 4 families in Oeganda blij maken met een splinternieuwe bijenkast.

Posted on

Recente ontwikkelingen – September 2017

De stichting heeft de grootste donatie tot nu toe ontvangen.

Het Rabobank Foundation Medewerkers Fonds steunt ons werk in Oeganda met een prachtige bijdrage van € 7.500,00.

Hier zijn we heel blij mee!

De bijdrage wordt gebruikt voor het opleidingsprogramma bij de Diima Parish Park Site Association.

We willen de medewerkers van de Rabobank hartelijk bedanken voor deze prachtige bijdragen én voor het vertrouwen in onze stichting.

Posted on

Recente ontwikkelingen – Mei 2017

De stichting heeft opnieuw 150 moderne Kenyan Top Bar Hives (KTB) besteld voor het onderwijsprogramma bij Diima Parish Park Site Association. De bestelling was mogelijk door steun vam de Hofstee Stichting (zie april)

De KTB’s worden waarschijnlijk in juni-juli overgedragen aan de bijenhouders die de tweedaagse basiscursus plus de eendaagse vervolgcursus ‘Werken met de KTB’ met succes hebben afgerond.

Van de bijdrage van de Hofstee Stichting worden ook imkeroveralls, handschoenen, rubber laarzen en berokers aangeschaft.

Deze bestellingen zijn in voorbereiding. Behalve de laarzen worden alle artikelen lokaal vervaardigd. Voor een aantal kleine ondernemers in Oeganda zijn dit prachtige opdrachten!

Posted on

Recente ontwikkelingen – April 2017

Eind maart werden we blij verrast met het nieuws dat de Hofstee Stichting ons werk in Noord- Oeganda met een prachtige donatie van € 5.000,– wil steunen. De exacte besteding van deze donatie is nog niet bekend, maar ons doel om dit jaar 1000 boerenfamilies te voorzien van een moderne bijenkast, de Kenyan Top Bar Hive komt steeds dichter bij. Hofstee Stichting: hartelijk dank voor uw bijdrage en het vertrouwen dat u hiermee uitspreekt.

Op donderdag 16 maart j.l. heeft secretaris Piet de Meester de eerste 150 Kenyan Top Bar Hives (KTB) overgedragen aan de Diima Parish Park Site Association.

Vertegenwoordigers van de Diima Park Site Association, de UWA, en onze stichting bij de overdracht van de materialen.
Vertegenwoordigers van de Diima Park Site Association, de UWA, en onze stichting bij de overdracht van de materialen.

Omdat de vereniging binnenkort de trainingen zelf gaat uitvoeren, werden er ook een beamer, een generator, snoer, een stabilisator en benzine voor een jaar geschonken. In juni a.s. volgt nog het programma ‘train de trainer’ en daarna moet de vereniging de trainingen zelf gaan doen. Uiteraard wel met begeleiding op afstand. Bij de overhandigingen waren ook functionarissen van de Uganda Wildlife Authority (UWA) aanwezig omdat een deel van de KTB’s zal worden ingezet om olifanten binnen het park te houden. In Diima en omgeving komen olifanten regelmatig roven op de akkers van de boeren. Alle KTB’s hebben een ingefreesd nummer, zodat een goede administratie mogelijk is.

De overhandiging van de 150 KTB’s en de andere goederen was mogelijk door bijdragen van een aantal particulieren, de stichting ‘Ontwikkelingssamenwerking Veere’ en het Hans Blankert Fonds van PUM Netherlands Senior Experts.

3
Een KTB voor elke gediplomeerde imker

1
Voorbereidingingen diploma uitreiking

 
In maart zijn er weer trainingen gehouden in Diima. De tweedaagse basiscursus trok, net als vorig jaar, weer volop belangstelling. Ongeveer een derde van de cursisten was vrouw. De bijenhouders die de tweedaagse basiscursus hebben voltooid, ontvangen een certificaat op naam dat recht heeft op toegang tot de nieuwe vervolgcursus ‘Werken met de Kenyan Top Bar Hive’.
Deze nieuwe cursus is in maart voor het eerst uitgevoerd. Maar liefst 140 bijenhouders waren (met hun nieuwe certificaat) aanwezig. Als beloning voor hun inspanningen kregen deze ‘gediplomeerden’ een KTB overhandigd.

De goedgevulde cursusruimte in Diima
De goedgevulde cursusruimte in Diima

Net als vorig jaar ontvangt Cooperation Gulu Natural Honey van onze stichting een microcredit om in het voorjaar van 2017 honing in te kopen. Vorig jaar heeft de coöperatie met het werkkapitaal een leuke winst kunnen realiseren, en het uitgeleende is keurig op tijd terugbetaald. Geld lenen bij een bank is in Oeganda bijna niet mogelijk vanwege de torenhoge rente. Dankzij de steun van een particuliere donateur kon onze stichting € 5.000,– overmaken naar de coöperatie. Uiterlijk 15 december moet de lening terugbetaald zijn.

 

 

 

Posted on

Het laatste nieuws – November 2016

Nyamahasa, 18 november 2016. Secretaris en bijenexpert Piet de Meester bezig met de training van een groep van meer dan 100 boeren/bijenhouders
Nyamahasa, 18 november 2016.
Secretaris en bijenexpert Piet de Meester bezig met de training van een groep van meer dan 100 boeren/bijenhouders

Het laatste nieuws is dat de stichting in november 2016 betrokken is geweest bij een PUM Netherlands project. We hebben gedurende een aantal 2-daagse sessies liefst 376 boeren/bijenhouders basiskennis bijgebracht die hen in staat moet stellen meer profijt te halen uit hun bijenteelt- activiteiten. Zie verder bij:

Projecten: Diima

Posted on

Welkom

Welkom op de site van de Stichting ter Bevordering van de Bijenteelt in Noord-Uganda. De stichting stelt zich tot doel: “Het stimuleren van bijenteeltprojecten in Noord Uganda, meer specifiek het gebied ten noorden van de 2e breedtegraad noord.” Dit is het gebied in Uganda dat jarenlang het strijdtoneel is geweest tussen de bendes van Joseph Kony en het regeringsleger.

Inmiddels is het platteland weer herbevolkt en is het er veilig. De bevolking is er echter straatarm en op het gebied van de bijenteelt is er een enorm gebrek aan kennis en aan (eenvoudig) materiaal.

Posted on